ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TRỰC TRÀNG TRÊN VÀ GIỮA BẰNG PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TRỰC TRÀNG TRÊN VÀ GIỮA BẰNG PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TRỰC TRÀNG TRÊN VÀ GIỮA BẰNG PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH
Trần Thái Phúc1*, Lương Văn Nhật2,
Nguyễn Thị Phượng1

Mục tiêu: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, phẫu thuật cắt đoạn trực tràng ung thư, nối đại trực tràng bằng máy nối tiêu hóa đã được chỉ định cho những bệnh nhân ung thư trực tràng trên và giữa trong những năm gần đây đã cho kết quả đáng khích lệ. NC nhằm đánh giá kết quả của phẫu thuật này.
Phương pháp: 76 bệnh nhân UTTT (có khoảng cách từ bờ dưới u đến rìa hậu môn từ 6cm trở lên) được phẫu thuật cắt đoạn trực tràng nối đại trực tràng bằng máy nối tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ 1/2019 đến 12/2020. Ghi nhận các số liệu về tuổi, giới, đặc điểm khối u, giai đoạn bệnh; Xạ trị trước mổ, thời gian mổ, số hạch lấy được, tai biến và biến chứng phẫu thuật; Tỷ lệ sống còn, tỷ lệ tái phát, thời gian sống thêm sau mổ và một số yếu tố liên quan.

Kết quả: 76 bệnh nhân UTTT được phẫu thuật cắt đoạn trực tràng, nối đại trực tràng bằng máy nối tiêu hóa. Tuổi trung bình là 63,6 tuổi. Nam 37,9% và nữ 62,1%. UTTT giữa 32,9%, UTTT trên 67,1%.
Giai đoạn I, II và III tương ứng là 6,6%; 52,6% và 40,8%. Xạ trị trước mổ 38,2%. Thời gian mổ trung bình 157,0 phút. Phẫu thuật lấy tối thiểu 12 hạch 100%. Rò miệng nối 3,9%. Thời gian theo dõi trung bình sau mổ là 18,4 tháng. Số lần đại tiện trung bình 1 năm sau phẫu thuật là 2,1 lần. Tỷ lệ tái phát 2,6%. Tỷ lệ sống còn là 98,7%.thêm không bệnh và toàn bộ là 29,3 và 29,7 tháng.
Giai đoạn bệnh và kích thước u liên quan đến thời gian sống thêm sau mổ (p < 0,05). Kết luận: Phẫu thuật cắt đoạn trực tràng, nối đại trực tràng bằng máy nối tiêu hóa điều trị ung thư trực tràng trên và giữa là phương pháp an toàn, cho kết quả tốt.

https://thuvieny.com/danh-gia-ket-qua-dieu-tri-ung-thu-bieu-mo-truc-trang-tren-va-giua-bang-phau-thuat-cat-doan-truc-trang/

Leave a Comment