ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT PHẦN SAU DÂY THANH BẰNG LASER CO2 TRONG ĐIỀU TRỊ LIỆT DÂY THANH HAI BÊN TƯ THẾ KHÉP SAU PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT PHẦN SAU DÂY THANH BẰNG LASER CO2 TRONG ĐIỀU TRỊ LIỆT DÂY THANH HAI BÊN TƯ THẾ KHÉP SAU PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT PHẦN SAU DÂY THANH BẰNG LASER CO2 TRONG ĐIỀU TRỊ LIỆT DÂY THANH HAI BÊN TƯ THẾ KHÉP SAU PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP
Phạm Thị Hiền1, Phạm Tuấn Cảnh1,2, Nguyễn Tấn Quang2, Hoàng Thị Hòa Bình2, Hoàng Vũ Giang2
1 Trường Đại Học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Tai Mũi Họng TW
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt phần sau dây thanh bằng laser CO­­­2 trong điều trị liệt dây thanh hai bên tư thế khép sau phẫu thuật tuyến giáp. Đối tượng: 32 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán xác định liệt dây thanh 2 bên tư thế khép sau phẫu thuật tuyến giáp được điều trị cắt phần sau dây thanh bằng laser CO2 tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương từ tháng 3/2021 đến tháng 9/2022. Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả từng trường hợp có can thiệp lâm sàng. Kết quả: Hầu hết các BN chỉ trải qua 1 lần phẫu thuật (93.75%) và được rút canuyn ngay sau mổ vài ngày. Sau phẫu thuật 84,38% BN hết khó thở, 78,13% BN có độ rộng thanh môn >5mm. Đánh giá VHI sau 6 tháng có hầu hết BN rối loạn giọng mức độ nhẹ hoặc trung bình (95%), không có BN nào rối loạn giọng mức độ rất nặng, 72,73% BN có chức hô hấp đạt kết quả tốt. Kết luận: Phẫu thuật cắt phần sau dây thanh bằng laser CO2 trong điều trị liệt dây thanh hai bên tư thế khép sau phẫu thuật tuyến giáp có kết quả tốt, cải thiện chất lượng cuộc sống cho BN tuy nhiên phẫu thuật có thể gây ra những rối loạn giọng nhất định.

Liệt dây thanh hai bên ở tư thế khép là bệnh lý do tổn thương trungương hay ngoại vi của hai dây TKTQQN  nhánh  chi phối  cho cơ mở thanhquản  là  cơ  nhẫn  phễu  sau.  Nếu  cố  định  dây thanh 2 bên ở tư thế khép thìthanh quản luôn luôn đóng và sẽ làm cho BN khó thở thanh quản,với các mức độ từ nhẹ đến nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng [1].Hiện nay, tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương, để điều trị bệnh lý liệt dây thanh hai bên tư thế khép, ngoài thực hiện các kỹ thuật kinh điển như cắt phần sau dây thanh một bên bằng soi treo vi phẫu thanh quản, phẫu thuật treo dây thanh một bên, chúng tôi còn sử dụng phương

Chi tiết bài viết
Từ khóa
liệt dây thanh 2 bên, phẫu thuật tuyến giáp, cắt dây thanh laser

Tài liệu tham khảo
1. Li Y, Garrett G, Zealear D (2017). Current Treatment Options for Bilateral Vocal Fold Paralysis: A State-of-the-Art Review. Clin Exp Otorhinolaryngol. 10(3):203-212. 
2. Lê Hoàng Anh (2019). Đánh giá kết quả bước đầu điều trị liệt dây thanh hai bên tư thế khép sau phẫu thuật tuyến giáp bằng phương pháp treo dây thanh một bên. Luận Văn Thạc Sĩ Y học, Đại Học Y Hà Nội.. 
3. Trần Văn Oai (2017). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị liệt thần kinh thanh quản quặt ngược hai bên tư thế khép sau phẫu thuật tuyến giáp. Luận văn Thạc sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội. 
4. Jackowska J, Sjogren EV, Bartochowska A et al (2018) Outcomes of CO(2) laser-assisted posterior cordectomy in bilateral vocal cord paralysis in 132 cases. Lasers Med Sci 33:1115–1121. 
5. Lê Văn Chính (2013). Đánh giá kết quả điều trị cố định dây thanh 2 bên ở tư thế khép bằng phương pháp cắt 2/3 sau dây thanh một bên, Luận văn Thạc sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội. 

https://thuvieny.com/danh-gia-ket-qua-phau-thuat-cat-phan-sau-day-thanh-bang-laser-co2-trong-dieu-tri-liet-day-thanh-hai-ben/

Leave a Comment