Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị hở mi

Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị hở mi

Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị hở mi

Phạm Trọng Văn -Đại học Y Hà Nội
TóM TắT
Khâu  cò  mi  kinh  điển  hiện  nay  chỉ  còn  được  áp dụng với  một số  trường hợp  hở  mi  nhiều  và  cấp tính trong  khi các  phương  pháp  phẫu thuật  mới đảm bảo chức năng và thẩm mỹ cho mi mắt ngày càng được áp dụng nhiều. 
Mục  tiêu:  Chúng  tôi  đánh  giá  các  kết  quả  phẫu thuật mới điều trị hở mi mãn tính. 
Phương pháp: 12 bệnh nhân bị liệt dây VII và lật mi do sẹo được điều trị bằng đặt tấm vàng mi trên, ghép tổ chức, kéo dài cân cơ nâng mi và căng mi dưới. Phim nước mắt và mức độ nhắm mi được đánh giá trước và sau mổ. 
Kết quả: Thời gian phân hủy phim nước mắt kéo dai và độ hở mi giảm sau phẫu thuật. 
Kết luận: Hở mi có thể điều trị tốt với các phương pháp phẫu thuật mới
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment