Đánh giá kết quả phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp thể sau bằng kỹ thuật koyanagi sử dụng thang điểm HOSE và bộ câu hỏi nhận thức dương vật trẻ em

Đánh giá kết quả phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp thể sau bằng kỹ thuật koyanagi sử dụng thang điểm HOSE và bộ câu hỏi nhận thức dương vật trẻ em

Đánh giá kết quả phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp thể sau bằng kỹ thuật koyanagi sử dụng thang điểm HOSE và bộ câu hỏi nhận thức dương vật trẻ em (PPPS)
Vũ Hồng Tuân, Nguyễn Việt Hoa, Đỗ Trường Thành
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đánh giá sau mổ lỗ tiểu lệch thấp thông thường dựa trên kết quả là thành công hay thất bại. Chúng tôi trình bày kết quả phẫu thuật một thì lỗ tiểu lệch thấp thể sau với kỹ thuật Koyanagi từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020 với việc sử dụng bảng điểm HOSE (do 1 phẫu thuật viên khác đánh giá) và bộ câu hỏi nhận thức dương vật – PPPS (phiếu trả lời của bố mẹ bệnh nhân) để tăng độ tin cậy của kết quả. Nghiên cứu tiền cứu, mô tả cắt ngang tại thời điểm 6 tháng sau mổ. Kết quả nghiên cứu trên 75 bệnh nhân, tuổi trung bình tại thời điểm phẫu thuật là 3,59 ± 2,41 với 86% là nhỏ hơn 5 tuổi. Thể bệnh: thể dương vật bìu 41,3%, thể bìu 41,3%, thể tầng sinh môn 17,4%. Kết quả phẫu thuật: thành công 81,3% và thất bại 18,7%. Điểm HOSE trung bình là 14,47 ± 1,35 và phân loại: Không có trường hợp nào kết quả kém (điểm HOSE từ 10 điểm trở xuống), 24% trung bình (từ 11 đến 13 điểm), 76% tốt (14 đến 16 điểm). Điểm PPPS trung bình là 12,28 ± 2,56, thấp nhất 4 điểm, cao nhất 18 điểm. Về độ thẳng của dương vật sau mổ bố mẹ bệnh nhân đánh giá là trên mức điểm hài lòng. Các chỉ số chiều dài dương vật, lỗ niệu đạo, hình dạng qui đầu, da dương vật, hình dạng chung của dương vật đều đạt mức hài lòng. Áp dụng thang điểm HOSE và bộ câu hỏi PPPS làm sự đánh giá trở lên chi tiết, định lượng, khách quan hơn, từ đó có kế hoạch sửa chữa cho những trường hợp phẫu thuật thất bại.

Lỗ tiểu lệch thấp (Hypospadias) là một dị tật bẩm sinh của dương vật, lỗ tiểu nằm thấp so với vị trí bình thường ở đỉnh qui đầu gặp với tỉ
lệ khoảng 1/300 trẻ trai sinh ra. Lỗ tiểu lệch thấp thể nặng hay thể sau chiếm 20 – 25% các ca lỗ tiểu lệch thấp bao gồm các trường hợp có lỗ tiểu nằm ở vị trí dương vật – bìu, ở bìu và ở tầng sinh môn.1,2,3 Thể bệnh này gây nhiều khó khăn trong quá trình phẫu thuật do dương vật cong nhiều, đoạn niệu đạo cần tạo mới dài. Từ những năm 2010 thì kỹ thuật Koyanagi là một kỹ thuật thường được sử dụng trong phẫu thuật 1 thì lỗ tiểu lệch thấp thể nặng.4 Có nhiều phương pháp phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp khác nhau nhưng mục tiêu của phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp là phục hồi cả về hình thái lẫn chức năng. Điều này baogồm dương vật phải thẳng khi cương với lỗ sáo ở đỉnh giúp cho đi tiểu dễ dàng và thực hiện hoạt động tình dục khi trưởng thành.

https://thuvieny.com/danh-gia-ket-qua-phau-thuat-lo-tieu-lech-thap-the-sau-bang-ky-thuat-koyanagi-su-dung-thang-diem-hose-va-bo-cau-ho/

Leave a Comment