Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động thô ở trẻ bại não từ 2-6 tuổi tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương năm 2018

Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động thô ở trẻ bại não từ 2-6 tuổi tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương năm 2018

Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động thô ở trẻ bại não từ 2-6 tuổi tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương năm 2018
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Dương Văn Tâm
Nghiên cứu sử dụng thiết kế thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng. Nhóm 1: gồm 30 trẻ được xoa bóp bấm huyệt cổ truyền đơn thuần trong 30 phút/ lần/ ngày. Nhóm 2: gồm 30 trẻ được xoa bóp bấm huyệt bằng tay và tập theo kỹ thuật tạo thuận vận động trong 60 phút/ lần/ ngày. Kết quả sau 3 tháng phục hồi chức năng (PHCN), điểm GMFM trung bình trong nhóm nghiên cứu của trẻ bại não tại các mốc vận động thô tăng 31,4 điểm. Sự thay đổi điểm GMFM giữa các mốc vận động thô của trẻ cũng khác nhau: mốc ngồi bò – quỳ tăng nhiều nhất với 48,7 điểm, thấp nhất là sự thay đổi điểm số ở mốc lẫy 11,6 điểm và mốc đi 21,1 điểm. Xét về mức độ tiến bộ, sau 3 tháng can thiệp PHCN ở nhóm nghiên cứu 100% trẻ có tiến bộ, trong đó hầu hết trẻ tiến bộ nhiều chiếm 96,7%. Tiến bộ nhiều nhất ở mốc ngồi, 86,7% trẻ cải thiện nhiều, và không có trẻ nào không cải thiện. Tại mốc đi vẫn còn 8,3% trẻ không tiến bộ sau can thiệp 3 tháng. Nhóm trẻ < 4 tuổi tiến bộ tốt hơn trẻ > 4 tuổi. Trẻ mắc bệnh bại não đơn thuần cải thiện tốt hơn những trẻ có bệnh khác kèm theo.

Bại não là một dạng đa tàn tật mãn tính, đa dạng về mặt bệnh học và là một trong những nguyên nhân chính gây tàn tật ở trẻ em [1]. Trên thế giới, năm 2002 số ca mắc bại não chiếm tỷ lệ 1,8 – 2,5/1000 trẻ sơ sinh sống [2]. Ở Việt Nam, theo thống kê của Bệnh viện Châm cứu TW, hàng năm có trên 3000 lượt trẻ bị bại não và tự kỷ đến khám và điều trị. Trong những năm gần đây, số lượng trẻ bại não đến điều trị tại Bệnh viện Châm cứu TW có xu hướng ngày càng tăng. Năm 2016 tổng số trẻ điều trị bại não điều trị là 1.743 trẻ, chiếm 74,61% tổng số bệnh nhi nằm viện [3]. Phục hồi chức năng cho trẻ bại não bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó PHCN vận động đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ bại não. Tại Bệnh viện Châm cứu TW, điều trị PHCN cho trẻ bại não ngoài điện châm, thủy châm, điều trị bằng tia hồng ngoại, cấy chỉ, ngôn ngữ trị liệu thì các bài tập vận động thụ động, các kỹ thuật tạo thuận kết hợp với xoa bóp bấm huyệt (XBBH), tập với dụng cụ đơn giản đã đem lại hiệu quả rất đáng ghi nhận. Với mong muốn nâng cao hiệu quả phục hồi vận động cho trẻ, giúp trẻ sớm hòa nhập với gia đình và xã hội, đề tài được tiến hành với mục tiêu: Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động của trẻ bại não từ 2- 6 tuổi bằng xoa bóp bấm huyệt và tập vận động năm 2018.

Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động thô ở trẻ bại não từ 2-6 tuổi tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương năm 2018

Leave a Comment