ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM HÓA-XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN III TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM HÓA-XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN III TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM HÓA-XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN III TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH
Nguyễn Ngọc Hoàng1*, Nguyễn Đình Thái1, Trịnh Xuân Dương

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm hóa – xạ trị đồng thời ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III tại trung tâm ung bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 39 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III được hóa xạ trị kết hợp tại khoa Xạ trị – Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ 6/2019 – 6/20202.
Kết quả: Qua 39 bệnh nhân ứng dụng hóa-xạ trị đồng thời Tuổi trung bình là 60,41± 7,23; nam giới chiếm đa số (61,5%), phần lớn (75%) bệnh nhân nam có tiền căn hút thuốc. Mô bệnh học bao gồm carcinôm tuyến (64,1%), carcinôm tế bào vẩy (35,9%). 100% có chỉ số hoạt động cơ thể tốt PS= 0, 1,2. Về giai đoạn bệnh, 61,5% bệnh nhân được chẩn đoán giai đoạn IIIB và 38,5% ở giai đoạn IIIA.
Về điều trị, 100% bệnh nhân hoàn tất 6 chu kỳ hóa trị và 100% được xạ trị với tổng liều 60Gy theo phác đồ nghiên cứu. Kết luận: Độc tính liên quan điều trị: thường gặp là viêm thực quản (74,4%), chán ăn/mệt mỏi (69,2%), hạ huyết sắc tố (64,1%), hạ bạch cầu (51,2%) nhưng ít gặp mức độ nặng – hạ bạch cầu nặng chiếm 10,2% và viêm thực quản nặng 38,45%. Đáp ứng điều trị: 79,5% bệnh nhân có đáp ứng toàn bộ, trong đó, 7,7% đáp ứng hoàn toàn và 71,8% đáp ứng một phần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Mai Trọng Khoa, Lê Hoàng Minh, Trần Văn Ngọc, Nguyễn Hữu Lân và cs (2013), “Nghiên cứu dịch tễ học phân tử đột biến gen tăng trưởng biểu bì (EGFR) ở bệnh nhân Việt Nam ung thư phổi biểu mô tuyến giai đoạn tiến triển”. Y học lâm sàng, số 17, tr. 233 -238.
2. Nguyễn Tuấn Khôi (2007), Điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa tại chỗ. Luận án tốt nghiệp chuyên khoa cấp II ung thư học, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.
3. Trần Mai Phương (2009), Đánh giá kết quả hóa-xạ trị đồng thời ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB tại bệnh viện K. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú, Đại học Y Hà Nội.
4. Bùi Công Toàn, Trần Văn Thuấn, Lê Thanh Đức và cs (2013), “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị trong ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng hóa-xạ trị đồng thời”. Y học thực hành, số 12, tr.47-52.

https://thuvieny.com/danh-gia-ket-qua-som-hoa-xa-tri-dong-thoi-ung-thu-phoi-khong-te-bao-nho-giai-doan-iii/

Leave a Comment