Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cái hóa ngón trỏ ở bệnh nhi thiểu sản ngón cái bẩm sinh

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cái hóa ngón trỏ ở bệnh nhi thiểu sản ngón cái bẩm sinh

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cái hóa ngón trỏ ở bệnh nhi thiểu sản ngón cái bẩm sinh
Hoàng Hải Đức*, Tạ Trần Tùng

Đặt vấn đề: Thiểu sản ngón cái bẩm sinh làm suy giảm đáng kể chức năng bàn tay, phẫu thuật cái hóa ngón trỏ là kỹ thuật đã được áp dụng phổ biến trên thế giới để phục hồi chức năng và thẩm mỹ cho bàn tay. Từ năm 2018, tại Khoa Chỉnh hình Bệnh viện Nhi Trung ương đã bắt đầu thực hiện điều trị thiểu sản ngón cái bẩm sinh bằng phương pháp cái hóa ngón trỏ.
Phương pháp: Nghiên cứu trên 8 bệnh nhân với 9 ngón cái được phẫu thuật cái hóa ngón trỏ theo kỹ thuật của Buck – Gramcko từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 11 năm 2021 tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh nhân được khám lâm sàng đánh giá tầm vận động, cảm giác của ngón cái hóa và chức năng của bàn tay sau mổ. Đánh giá mức độ hài lòng của cha mẹ bệnh nhân về hình dáng và chức năng ngón cái mới.
Kết quả: Ngón cái hóa có tầm vận động thấp hơn so với ngón cái bình thường, cảm giác nông bình thường ở tất cả các bệnh nhân sau mổ. Chức năng bàn tay cải thiện rõ rệt khi cầm nắm các vật kích thước lớn. 50% cha mẹ bệnh nhân hài lòng về hình dáng và chức năng ngón cái hóa.
Kết luận: Phẫu thuật cái hóa ngón trỏ bước đầu đã mang lại hiệu quả trong điều trị thiểu sản nặng hay khuyết ngón cái, chức năng và hình dáng của bàn tay cải thiện đáng kể sau mổ.

Thiểu sản ngón cái bẩm sinh làm suy giảm đáng kể chức năng của bàn tay do ngón cái bình thường đóng góp tới 40% chức năng đó [1-2]. Phân loại Blauth cải tiến chia thiểu sản ngón cái bẩm sinh thành 5 type, mô tả mức độ thiểu sản ngón cái và hướng dẫn điều trị [3]. Hiện nay, phẫu thuật cái hóa ngón trỏ là phương pháp được lựa chọn để tái tạo ngón cái đối với các trường hợp thiểu sản ngón cái type IIIb, IV và V. Được giới thiệu đầy đủ lần đầu tiên bởi Buck-Gramcko (1971), trải qua hơn 50 năm, kỹ thuật đã được bổ sung và cải tiến bởi nhiều phẫu thuật viên trên thế giới.
Phẫu thuật bao gồm việc xoay và chuyển ngón trỏ cùng với cuống mạch máu thần kinh sang vị trí của ngón cái, các cơ nội tại và gân duỗi ngón được chuyển lại để tái tạo ngón cái mới có thể thực hiện các chức năng gấp, duỗi, dạng, khép và đối chiếu .

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cái hóa ngón trỏ ở bệnh nhi thiểu sản ngón cái bẩm sinh

Leave a Comment