ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG DẢI PTFE SỬA VÒNG VAN BA LÁ TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG DẢI PTFE SỬA VÒNG VAN BA LÁ TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG DẢI PTFE SỬA VÒNG VAN BA LÁ TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ

Đỗ Xuân Hai*; Mai Văn Viện*; Hàng Quốc Toàn***

TÓM TẮT

Nghiên cứu trên 30 bệnh nhân sửa van ba lá sử  dụng PTFE trong phẫu thuật thay  van hai l¸ (VHL)  bằng van cơ học St.Jude masters  tại Bệnh viện TWQĐ 108. Kết quả: tuổi trung bình: 47,62 ± 10, thấp tim 63,33%. Trước mổ  NYHA II và III là 100%, rung nhĩ 83,33%, tăng áp lực động mạch phổi vừa và nặng 90%, giãn nhĩ  phải và giãn vòng van ba lá 100%. Tháng thứ  8 sau mổ, NYHA I là 86,67%, hở  van ba lá nhẹ  và vừa 90%, các chỉ  số  như kích thước nhĩ trái, áp lực động mạch phổi thất trái, kích thước thất phải (mm), kích thước vòng van ba lá, đều giảm sau mổ (p < 0,05)

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment