ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN GẤP VÙNG ỐNG NGÓN TAY HAI THÌ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN GẤP VÙNG ỐNG NGÓN TAY HAI THÌ

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN GẤP VÙNG ỐNG NGÓN TAY HAI THÌ

Lưu Danh Huy*; Phạm Đăng Ninh**; Vũ Nhất Định**

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment