ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM PAP SMEAR TẠI PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM PAP SMEAR TẠI PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM PAP SMEAR  TẠI PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Nguyễn Viết Trung*; Trịnh Thu Hương*; Đào Nguyên Hùng*

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment