Đánh giá khả năng biệt hóa của tinh tử sau nuôi cấy

Đánh giá khả năng biệt hóa của tinh tử sau nuôi cấy

Tinh tử sau khi trải qua quá trình biệt hóa mới hình thành tinh trùng. Tinh trùng có nhiều khả năng  thụ tinh. Ở nhiều bệnh nhân (BN), quá trình biệt hóa này diễn ra không hoàn toàn, đôi khi dừng lại ở  tinh tử. Thực hiện nuôi cấy làm cho quá trình biệt hóa của tinh tử diễn ra thuận lợi hơn và quá trình  thụ tinh cũng đạt hiệu quả cao hơn.
Kết quả nuôi cấy tinh tử sau 24 giờ cho thấy: khả năng biệt hóa của tinh tử tăng lên đáng kể, với  tỷ lệ 57,15% tinh tử tròn biệt hóa thành tinh tử đang kéo dài; 55,56% tinh tử đang kéo dài biệt hóa  thành tinh tử đã kéo dài và 64,29% tinh tử đã kéo dài biệt hóa thành tinh trùng. Tuy nhiên, tinh tử  sau 48 giờ nuôi cấy chưa thấy sự biệt hóa đáng kể so với thời điểm 24 giờ.

1. Đối tượng nghiên cứu.
30 BN không có tinh trùng trong tinh dịch  do rối loạn sinh tinh, được điều trị tại Trung  tâm  Công  nghệ  Phôi,  Học  viện  Quân  y  từ  1 – 2008 đến 12 – 2009

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment