ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY CHẾT TẾ BÀO THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHỦNG VIRUS VACCINE SỞI TRÊN TẾ BÀO UNG THƯ BUỒNG TRỨNG

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY CHẾT TẾ BÀO THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHỦNG VIRUS VACCINE SỞI TRÊN TẾ BÀO UNG THƯ BUỒNG TRỨNG

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY CHẾT TẾ BÀO THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHỦNG VIRUS VACCINE SỞI TRÊN TẾ BÀO UNG THƯ BUỒNG TRỨNG
Ngô Thu Hằng1, Hoàng Văn Tổng1,2, Đặng Thành Chung1, Hồ Anh Sơn1,2
Từ Quang4, Bùi Khắc Cường1,3, Nguyễn Lĩnh Toàn1*
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá khả năng gây chết tế bào theo chương trình của chủng virus vaccine sởi (Measles vaccine – MeV) trên dòng tế bào ung thư buồng trứng (OVCAR3). Đối tượng và phương pháp: Tế bào OVCAR3 được lây nhiễm chủng MeV ở thời điểm 24 giờ, 48 giờ và 96 giờ, sau đó được phân tích dòng chảy tế bào (flow cytometry) trên hệ thống FACS Lyric để xác định tỷ lệ tế bào chết theo chương trình. Kết quả: Tỷ lệ tế bào chết theo chương trình ở các nhóm nhiễm MeV ở tất cả các nồng độ pha loãng (MOI từ 1 – 1/4) đều cao hơn có nghĩa thống kê so với nhóm chứng (p < 0,001). Kết luận: Chủng MeV gây chết tế bào OVCAR3 theo chương trình in vitro.

Theo thống kê của chương trình GLOBOCAN 2018, mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng > 18 triệu trường hợp mắc mới và 9,6 triệu người chết vì ung thư. Trong số các ca ung thư mắc mới,ung thư buồng trứng chiếm 1,6%
(295.414 ca) và tỷ lệ tử vong chiếm 1,9% (184.799 ca) tổng số các ca tử vong do ung thư [1]. Mặc dù đã có các biện pháp điều trị tích cực như phẫu thuật, sau đó là kết hợp hóa chất, nhưng phần lớn bệnh nhân đều tái phát bệnh. Ung thư buồng trứng đáp ứng khá tốt với hóa chất, song tỷ lệ kháng lại các hóa chất này khá caokhi bệnh tái phát. Các loại hóa chất khác được điều trị thay thế, kể cả sử dụng thuốc điều trị đích (bevacizumab), nhưng thời gian sống trung bình của nhóm bệnh nhân này thường không quá 12 tháng. Các hướng điều trị mới hiệu quả hơn cần được áp dụng để nâng cao hiệu quả điều trị ung thư buồng trứng.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment