Đánh giá khả năng kháng kháng sinh của Entrococcus faecalis mang gen kháng Vancomycin phân lập từ người, động vật, thực phẩm và ngoại cảnh

Đánh giá khả năng kháng kháng sinh của Entrococcus faecalis mang gen kháng Vancomycin phân lập từ người, động vật, thực phẩm và ngoại cảnh

Đánh giá khả năng kháng kháng sinh của Entrococcus faecalis mang gen kháng Vancomycin phân lập từ người, động vật, thực phẩm và ngoại cảnh
Hoàng Thị An Hà, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Vũ Trung, Nguyễn Hà Thanh, Phạm Duy Thái, Ngô Thị Hồng Hạnh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Enterococcus kháng vancomycin (VRE) là mối đe dọa toàn cầu về kháng kháng sinh không chỉ trong bệnh viện mà ở cả cộng đồng. Sự xuất hiện VRE có thể liên quan đến sử dụng avopacin – một yếu tố kích thích sự tăng trưởng trong chăn nuôi ở động vật. Các VRE có thể lan truyền sang người, thực phẩm, nước thải và xa hơn thông qua các sinh vật trung gian như ruồi. 709 chủng E. faecalis đã được phân lập từ người, vật nuôi, ruồi, nước thải trong các trang trại chăn nuôi và từ thực phẩm ở các chợ lận cận. Bằng kỹ thuật PCR xác định các gen liên quan đến tính kháng vancomycin bao gồm van A, van B, van C1, van C2, van D, van M và van N. Có 24 chủng dương tính với van C (3,4%) trong đó 15 chủng mang gen van C1, 9 chủng mang gen van C2. Không phát hiện thấy các gen van còn lại trên bất kỳ chủng nào. Sử dụng kỹ thuật MIC thử nghiệm tính nhạy cảm với vancomycin cho thấy, chỉ có 3/709 chủng (chiếm 0,4%) biểu hiện kiểu hình kháng vancomycin với MIC = 32µg/ml (theo CLSI 2020) được phân lập từ phân người và ở ruồi. Tỷ lệ E. faecalis kháng vancomycin trong cộng đồng còn thấp, tuy nhiên vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn đối với sức khỏe con người.

Vancomycin được coi là một trong những loại thuốc kháng sinh cuối cùng khi hầu hết các loại thuốc kháng sinh khác đều thất bại trong việc điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Gram dương gây ra. Enterococcus kháng vancomycin (VRE) là một tác nhân gây nhiễm
khuẩn quan trọng ở người và mang các yếu tố có thể lan truyền sự đề kháng. Trong số các enterococci, E. faecalis là nguyên nhân hàng đầu của một số bệnh nhiễm trùng ở người, bao gồm nhiễm khuẩn huyết, viêm nội tâm mạc, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng vết thương và viêm màng não.1 Vấn đề trở nên phức tạp hơn bởi tình trạng kháng kháng sinh liên quan đến sử dụng kháng sinh trong các trang trại chăn nuôi, chẳng hạn như mối liên hệ giữa việc sử dụng avoparcin (một chất thúc đẩy tăng trưởng ở lợn, gia cầm) và sự xuất hiện VRE ở người đã được nhiều nghiên cứu chứng minh.

 

https://thuvieny.com/danh-gia-kha-nang-khang-khang-sinh-cua-entrococcus-faecalis-mang-gen-khang-vancomycin-phan-lap-tu/

Leave a Comment