ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THỰC BÀO VÀ DIỆT KHUẨN CỦA BẠCH CẦU ĐA NHÂN TRUNG TÍNH Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO NON-HOGDKIN TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THỰC BÀO VÀ DIỆT KHUẨN CỦA BẠCH CẦU ĐA NHÂN TRUNG TÍNH Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO NON-HOGDKIN TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT

 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THỰC BÀO VÀ DIỆT KHUẨN CỦA  BẠCH CẦU ĐA NHÂN TRUNG TÍNH Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO NON-HOGDKIN TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT

Lê Xuân Hải*; Vũ Đức Bình*; Nguyễn Hà Thanh**
TÓM TẮT
Trong điều trị u lympho non-Hodgkin (ULPNH) thường gặp  biến chứng giảm số lượng bạch cầu,  nhất là bạch cầu đa nhân  trung tính (BCĐNTT) ở máu ngoại vi, làm tăng tỷ lệ  biến chứng nhiễm trùng.  Mục tiêu:  đánh giá ảnh hưởng của điều trị hóa chất lên khả năng thực bào và diệt khuẩn  của  BCĐNTT  ở  bệnh  nhân  (BN)  ULPNH.  Đối  tượng  và  phương  pháp:  78  BN  được chẩn đoán  ULPNH,  điều trị hóa chất  tại Viện Huyết  học và Truyền máu Trung ương trong  3năm  (2011  –  2013).  Kết quả:  sau điều trị hóa chất 1 và 2 tuần, BN ULKH có hiện tượng: giảm mạnh số lượng BCĐNTT (trị số tương ứng là 2,8 và 1,4 G/l); tỷ lệ thực bào của BCĐNTT sau 1 và 2 tuần giảm tương ứng là 43,2% và 44,0%.  Khả năng giết tụ cầu của BCĐNTT sau điều  trị hóa chất 1 tuần là 47,7% và sau điều trị hóa chất 2 tuần là 45,3%. Kết luận: sau điều trị hóa chất, có tình trạng giảm số lượng BCĐNTT, giảm khả năng thực bào và diệt vi khuẩn

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment