Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống lây nhiễm bệnh cúm A (H1N1) của cán bộ y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, năm 2010

Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống lây nhiễm bệnh cúm A (H1N1) của cán bộ y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, năm 2010

Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống lây nhiễm bệnh cúm A (H1N1) của cán bộ y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, năm 2010

Trịnh Sơn Tùng, Phan Văn Tường
TóM TắT
Tại Việt Nam, Hà Nam là một trong những tỉnh phát hiện những trường hợp nhiễm cúm A (H1N1) sớm, Sở Y  tế  và BVĐK  tỉnh  Hà  Nam  đãcó  những  nỗ  lực lớn trong việc khống chế dịch bệnh ngoài cộng đồng. Theo các thông báo từ tháng 1 tới tháng 6 năm 2010 của Tổ chức Y tế thế giới(WHO) tình hình dịch cúm A (H1N1) đang có chiều hướng suy giảm song vẫn còn các nguy cơ  biến  đổi tiềm tàng.  Bệnh viện là nơi  tiếp  nhận và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm cúm A (H1N1), để phòng chống dịch hiệu quả, ngoài việc nâng cao khả năng khám, điều trị cho bệnh nhân thì việc nâng cao kiến  thức,  thái  độ,  thực  hành  của  CBYT  về  phòng chống lây  nhiễm  cũng rất cần  thiết  Do đó,  chúng  tôi tiến  hành  nghiên  cứu  “” với  mục  tiêu  nghiên  cứu  là đánh giá về mặt kiến thức, thái  độ, và thực  hành với bệnh  cúm  A  (H1N1)  để  qua  đó  sẽ  đưa  ra  một  số khuyến  nghị  nhằm  nâng cao  khả  năng phòng chống 
lây nhiễm đối với các CBYT trong bệnh viện
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment