ĐáNH GIá MộT Số HOạT ĐộNG KHáM, CHữA BệNH GIAI ĐOạN 2009 –2010 TạI VIệT NAM

ĐáNH GIá MộT Số HOạT ĐộNG KHáM, CHữA BệNH GIAI ĐOạN 2009 –2010 TạI VIệT NAM

ĐáNH GIá MộT Số HOạT ĐộNG KHáM, CHữA BệNH GIAI ĐOạN 2009 –2010 TạI VIệT NAM
Lương Ngọc Khuê
Bộ Y tế
TÓM TẮT
Mục  tiêu:  (1)  Mô  tả một  số tình  hình  khám,  chữa bệnh nội trú, ngoại trú; (2) Mô t ảmột sốtình hình hoạt động  cận  lâm  sàng  giai  đoạn  2009  – 2010. Phương pháp:  Nghiên  cứu  mô  tả  cắt  ngang.  Kết  quả:  So  với năm 2009, các bệnh viện đã khám và  điều trị ngoại trú hơn 111,1 triệu lượt người bệnh; Khám và điều trị nội trú cho  gần  10  triệu  lượt  người  bệnh,  tăng  3,6%  so  với 2009. Đối tượng có thẻ BHYT chiếm tỷ lệ 61,9% (khám ngoại trú) và 52,5% (khám nội trú). Đối tượng đóng viện phí trực tiếp giảm 8,1% (ngoại trú), giảm 15,7% (ngoại trú)  so  với  năm  2009.  Các  BV  đã  thực  hiện  được  134 triệu lượt xét nghiệm sinh hóa, tăng 12,4% so với năm 2009; 1,4 triệu lượt số CT-Scan, tăng 9,9%; Nội soi chẩn đoán 2,24 triệu lượt, tăng 24,5% so với 2009. Kết luận:Số lượt người được khám, điều trị nội trú, ngoại trú ở tất cả các tuyến; số lượng người có thẻ BHYT được khám, chữa bệnh và số lượng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng đều tăng so với năm 2009.

 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment