ĐáNH GIá PHụC HồI CHứC NĂNG SớM ở BệNH NHÂN ĐộT QUị NãO CấP

ĐáNH GIá PHụC HồI CHứC NĂNG SớM ở BệNH NHÂN ĐộT QUị NãO CấP

ĐáNH GIá PHụC HồI CHứC NĂNG SớM ở BệNH NHÂN ĐộT QUị NãO CấP

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN, NGUYỄN THỊ KIM THỦY
ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo  ước tính gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng thứ 3 gây tử vong trên toàn thế giới, và là nguyên nhân đứng hàng thứ 6 để lại nhiều hậu quả nặng nề dẫn đến giảm chức năng vận động và tàn phế[ 6]. Những năm gần đây đã có nhiều tiến bộ trong quản lý và điều trịbệnh nhân đột quỵ cấp, có nhiều phương pháp điều trị mới  như  hoạt  hóa  plasminogen  mô  [1],  chống excitotoxic, sử dụng thuốc đối kháng thụ thể glutamate [7] và khôi phục lại chức năng thần kinh bằng cách cấy các tế bào thần kinh vào các khu vực não thiếu máu não cục bộ bằng tế bào gốc biệt hóa [4].  Tuy nhiên, đột quỵ vẫn gây ra khuyết tật đòi hỏi chăm sóc và phục hồi  chức  năng  (PHCN)  lâu  dài.  Phục  hồi  chức  năng sau đột quị là vấn đề quan trọng để bệnh nhân sớm phục  hồi  tự  thân  vận  động  giảm  gánh  nặng  cho  gia đình và xã hội. Có nhiều phương pháp phục hồi chức năng  khác nhau.  Nhiều  nghiên  cứu  đã  đi  sâu và  tìm hiểu  về  vấn  đề  này.Nhưng  can  thiệp  sớm  PHCN  từ những ngày đầu tiên của bệnh còn ít được nghiên cứu.
Mục  tiêu nghiên cứu này: Đánh giá hiệu quả của phục hồi chức năng sớm ở bệnh nhân đột quị cấp. 
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment