Đánh giá sơ bộ kết quả điều trị phẫu thuật u màng não vùng củ yên bằng đường mổ dưới trán một bên tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Đánh giá sơ bộ kết quả điều trị phẫu thuật u màng não vùng củ yên bằng đường mổ dưới trán một bên tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Đánh giá sơ bộ kết quả điều trị phẫu thuật u màng não vùng củ yên bằng đường mổ dưới trán một bên tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Nguyễn Ngọc Khang
Khoa Ngoại Thần kinh -Bệnh viện Chợ Rẫy
TóM TắT: 
Hồi  cứu  trong  thời  gian  5  năm  (2003-2007),  tại Khoa  Ngoại  thần  kinh  Bệnh  viện  Chợ  Rẫy  đã  phẫu thuật 45 trường hợp u màng não củ yên bằng đường mổ dưới trán một bên. Độ tuổi chủ yếu của bệnh nhân thườnggặp là 31-50 tuổi, tỉ lệ nữ gặp nhiều hơn nam. Tất cả bệnh nhân được vi phẫu thuật lấy u dưới kính vi phẫu qua đường mổ dưới trán một bên. Mức độ lấy u  được  đánh  giá  theo  Simpson  hầu  hết  là  độ  II (71,1%). Kết quả sau mổ tốt chiếm tỉ lệ 84,4%; có 1 trường  hợp tử vong và 6 trường hợp biến chứng sau mổ; thị lực phục hồi ngay sau mổ đạt 60% và 40 bệnh nhân tổn thương dây I sau mổ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trần  Huy  Hoàn  Bảo  (2003).  Nghiên  cứu  phẫu thuật u màng não ở bán cầu đại não, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, tr. 32.
2.Võ Văn Nho (2003). Vi phẫu thuật 35 trường hợp u màng não vùng củ yên, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, tập 7 (4), tr. 42-45.
3. Võ  Văn  Nho  (2003).  Điều  trị  phẫu  thuật  các  u màng não khổng lồ trong sọ, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, tập 7 (4), tr. 46-51.
4.Nguyễn Phong (1999). Điều trị bướu não -hồi cứu trên 1158 trường hợp, Tài liệu Hội nghị Việt -úc về ngoại thần kinh, TP. Hồ Chí Minh, tr. 54-55.
5.Nguyễn Phong (2001). U màng não -nhận xét trên 129 trường hợp được phẫu thuật, Tài liệu Hội nghị ngoại thần kinh toàn quốc, Hà Nội, tr. 89-90.
6.Nguyễn Phong (2002). U não  -đặc điểm dịch tễ học, Tài liệu Hội nghị ngoại thần kinh toàn quốc, Hà Nội, tr. 130-131.
7.Nguyễn Phong (2002). U màng não -nhận xét trên 339 trường hợp được phẫu thuật, Tài liệu Hội nghị ngoại thần kinh toàn quốc, Hà Nội, tr. 54-55

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment