BIếN ĐổI NồNG Độ TPOAb ở BệNH NHÂN BASEDOW TRƯớC Và SAU ĐIềU TRị BằNG 131I

BIếN ĐổI NồNG Độ TPOAb ở BệNH NHÂN BASEDOW TRƯớC Và SAU ĐIềU TRị BằNG 131I

BIếN ĐổI NồNG Độ TPOAb ở BệNH NHÂN BASEDOW TRƯớC Và SAU ĐIềU TRị BằNG 131I
LÊ NHÂN TUẤN, MAI TRỌNG KHOA, NGUYỄN DANH THANH
TÓM TẮT
Nồng độ TPOAb của 62  bệnh nhân Basedow  được xác định bằng kỹ thuật hoá phát quang, trước điều trị là 348,5 ± 268,4 U/ml. Sau điều trị bằng 131I, TPOAb có xu  hướng  tăng  cao  dần,  đạt  cao  nhất  ở  giai  đoạn  3-6 tháng. Nhưng sau 12 -24 tháng, TPOAb  ở hầu hết bệnh nhân đều gi ảm so với trước điều trị. Nhóm về bình giáp chỉ còn 61,2% có TPOAb (+) với  nồng độ TPOAb trung bình  giảm  còn  188,6  ±  121,5  U/ml  (p<0,05).  Ở  những bệnh  nhân  vẫn  còn  cường  giáp,  TPOAb  có  giá  trị  cao hơn: 317,3 ± 181,5 U/ml.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Võ Thị Thuý Nga, Hoàng Thị Thu Hương (2008), Nghiên  cứu  nồng  độ  TPOAb  và  TRAb  ở  bệnh  nhân Basedow, hội nghị sinh hóa miền trung lần 3. Tr. 6-11
2.  Ngô  Thị  Phượng,  Trần  Xuân  Trường,  Hoàng Trung Vinh (2006), “Nghiên cứu nồng độ tự kháng thể ở bệnh nhân Basedow” Tạp chí Y dược học Quân sự, số 6, tr. 84-91.
3. Ngô Thị Ph ượng, Tạ Văn Bình, Hoàng Trung Vinh (2007), Nghiên  cứu  nồng  độ  các  tự kháng  thể  ở  bệnh nhân Basedow  giai đoạn nhiễm độc hormon tuyến giáp, HNKH toàn quốc chuyên ngành Nội tiết và chuyển hoá l ần thứ 3, tr. 254-260.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment