ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ VÀ GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH KHI THAM GIA DỊCH VỤ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ CỦA BỆNH VIỆN

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ VÀ GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH KHI THAM GIA DỊCH VỤ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ CỦA BỆNH VIỆN

 ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ VÀ GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH KHI THAM GIA DỊCH VỤ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ CỦA BỆNH VIỆN

TÓM TẮT

Khảo sát (phỏng vấn) trực tiếp 390 người bệnh (NB) ung thư và người nhà NB sử dụng dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ (CSGN) của bệnh viện cho thấy: CSGN là một công việc không thể thiếu trong việc phòng chống và điều trị ung thư, 50,8% bệnh nhân được tư vấn thường xuyên và 77,9% hài lòng cho thấy: tư vấn là cần thiết và có lợi cho người bệnh (80,0%), đôi khi hỗ trợ tâm lý; NB muốn biết về nguyên nhân mắc bệnh (76,4%); sự hài lòng của NB/gia đình NB đối với đội CSGN chiếm tỷ lệ rất cao (85,0 – 100%)

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment