ĐáNH GIá Sự TIÊU XƯƠNG QUANH TRụ GHéP TRONG CấY IMPLANT NHA KHOA Có GHéP XƯƠNG

ĐáNH GIá Sự TIÊU XƯƠNG QUANH TRụ GHéP TRONG CấY IMPLANT NHA KHOA Có GHéP XƯƠNG

ĐáNH GIá Sự TIÊU XƯƠNG QUANH TRụ GHéP TRONG CấY IMPLANT NHA KHOA Có GHéP XƯƠNG

TRỊNH HỒNG MỸ – Bệnh viện Bạch Mai
NGUYỄN TÀI SƠN, TẠ ANH TUẤN
Bệnh viện trung ương Quân đội 108
TÓM TẮT
Đánh  giá  sự  tiêu  xương  quanh  trụ  ghép  trong  cấy Implant nha khoa có ghép xương 
–  Mục tiêu: Đánh giá hình thái tiêu xương quanh trụ và ảnh hưởng của thuốc lá đến quá trình tiêu xương 
–  Đối tượng: 118 trụ ghép trên 56 bệnh nhân được điều trị  tại  khoa  Răng  Hàm  Mặt  –  Bệnh  viện  Bạch  Mai  từ 6/2006- 1/2011.
–  Phương pháp nghiên cứu: mô tả và  thử nghiệm lâm sàng 
–  Kết quả và kết luận: Tiêu xương mặt gần và mặt xa sau  khi  cấy  trụ  trước  phục  hình  và  sau  phục  hình.  Tiêu xương  trước  phục  hình  nhiều  hơn sau  phục  hình  vời P<0,001 hút thuốc lá làm tăng quá trình tiêu xương quanh trụ
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment