Đánh giá tác dụng điều trị HộI CHứNG RuộT KíCH THíCH bằng viên nang hế mọ

Đánh giá tác dụng điều trị HộI CHứNG RuộT KíCH THíCH bằng viên nang hế mọ

Đánh giá tác dụng điều trị HộI CHứNG RuộT KíCH THíCH bằng viên nang hế mọ

Bùi Thị Phương Thảo
Tóm tắt
Mục tiêu: đánh giá tác dụng điều trị hội chứng ruột kích thích( HCRKT) của viên nang Hế mọ trong việc cải thiện các triệu chứng lâm sàng cũng như tính an 
toàn  của  thuốc  trong  việc  điều  trị  chứng  bệnh  này. Đối  tượng  và  phương  pháp  nghiên  cứu:  nghiên  cứu mở theo mô hình thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, bệnh nhân được chẩn đoán mắc HCRKT theo  tiêu chuẩn của Rome II -1999. Bệnh nhân được điều trị bằng viên nang Hế mọ trong 30 ngày và kết quả  được  so  sánh  với  nhóm  dùng  cốm  tan  Bình  vị. 
Kết  quả:  viên nang  Hế  mọ  cải  thiện  tốt  các  triệu chứng  lâm  sàng  của  người  bệnh: 79,5%  bệnh  nhân hết đau bụng; 82,1% hết căng chướng bụng, 79,5% hết rối loạn phân( p< 0,05). Hiệu quả điều trị bệnh tốt với tỷ lệ 71,8% cao hơn hẳn nhóm dùng cốm tan Bình vị là 46,9%. Thuốccòn có tác dụng tốt với cả 2 thể bệnh  của  YHCT  là  thể  Can  khắc  Tỳ  và  Tỳ  Thận dương hư. Kết luận: viên nang Hế mọ có tính an toàn cao, cải thiện tốt các triệu chứng lâm sàng của người bệnh như đau bụng, chướng bụng, rối loạn phân và thuốc còn có tác dụng tốt với 2 thể bệnh của YHCT là thể Can khắc Tỳ và Tỳ Thận dương hư
Tài Liệu Tham Khảo
1. Hoàng Bảo Châu (1997), “Tiết tả”, Nội khoa học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học-Hà Nội, tr.289-309.
2. GOH K.L ( 2005), “Chẩn đoán và điều trị hội chứng ruột kích thích”,  Báo cáo  tại hội nghị  khoa  học tiêu  hoá toàn quốc lần thứ 11.
3. Đỗ Tất Lợi (2000), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, tr.269-270.
4. Hà Văn Ngạc (2004), “Hội chứng ruột dễ kích thích”, Bách khoa thư bệnh học tập 4, Nhà xuất bản Y học-Hà Nội, tr. 131 -134.
5.  Nguyễn  Khánh  Trạch,  Phạm  Thị  Thu  Hồ (2003), “Bệnh đại tràng chức năng hay hội chứng ruột kích thích”, Bài giảng bệnh học nội khoa tập 2, Nhà xuất bản Y họcHà Nội, tr.250-253.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment