Đánh giá tác động khóa học thực hành dựa trên bằng chứng trên sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y dược Cần Thơ

Đánh giá tác động khóa học thực hành dựa trên bằng chứng trên sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y dược Cần Thơ

Đánh giá tác động khóa học thực hành dựa trên bằng chứng trên sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y dược Cần Thơ
Mai Nguyễn Thanh Trúc, Phạm Lê An, Jeanette Mcneill, Ngô Thị Dung
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Thực hành dựa trên bằng chứng (EBP) được xem là tiêu chuẩn vàng và công cụ hữu ích trong chăm sóc bệnh nhân cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhằm đáp ứng chuẩn năng lực của điều dưỡng Việt Nam và nâng cao chất lượng chăm sóc, bước quan trọng đầu tiên cần nâng cao nhận thức của sinh viên về EBP. Mục tiêu: so sánh sự thay đổi niềm tin và ứng dụng thực hành dựa trên bằng chứng của sinh viên điều dưỡng tham gia vào nghiên cứu. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu bán can thiệp thực hiện trên 46 sinh viên điều dưỡng đại học hệ chính quy tại khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Kết quả: sinh viên có niềm tin tích cực và cải thiện khả năng ứng dụng về EBP sau khi kết thúc khóa học (p < 0,05).

Năng  lực  thực  hiện  nghiên  cứu  khoa  học và ứng dụng bằng chứng trong thực hành lâm sàng (Evidence Based Practice – EBP) là một trong những chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam được Bộ Y tế ban hành ngày 24/04/2012.1 Lĩnh vực này được xác định là 1 tiêu chuẩn năng lực với 6 tiêu chí liên quan, trong đó tiêu chí 6 đề cập cụ thể việc ứng dụng kết quả và sử dụng các bằng chứng từ nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng thực hành chăm sóc điều dưỡng. EBP được định nghĩa là sự kết hợp bằng chứng nghiên cứu tốt nhất trong y học với trải nghiệm lâm sàng và các giá trị của người bệnh và việc sử dụng hợp lý, rõ ràng, đúng đắng bằng  chứng  hiện  có  trong  việc  ra  quyết  định chăm sóc người bệnh.2 EBP được bắt nguồn từ Y học thực chứng (Evidence-Based Medicine)giúp nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị và sự an toàn cho người bệnh.3 Trải qua nhiều thập kỷ, hiện nay EBP phát triển ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực điều trị và chăm sóc tuy nhiên vẫn còn tồn tại một khoảng cách đáng kể giữa thực hành và ứng dụng EBP.4,5 Hiện nay ngày càng có nhiều nghiên cứu đang thực hiện với mục đích chuyển đổi các bằng chứng một cách hiệu quả vào thực hành, vì thế bên cạnh các kiến thức đã được học về nghiên cứu khoa học cần phải kết hợp với EBP để việc ứng dụng EBP đạt hiệu quả tốt nhất.6 Khi còn là sinh viên, cần có những khóa học và tài liệu về EBP cho điều dưỡng viên trong tương lai để họ ứng dụng tốt EBP tại các cơ sở y tế của Việt Nam.7 Tại Việt Nam, hiện nay hầu hết các nghiên cứu về EBP được thực hiện trên đội ngũ điều dưỡng đang thực hành tại các bệnh viện trong đó 23,6% điều dưỡng cho rằng thiếu hụt kiến thức về nghiên cứu khoa học cũng như tiếp cận EBP và rất ít nghiên cứu thực hiện trên sinh viên điều dưỡng

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment