ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TB-15 TRÊN BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LIPID MÁU NGUYÊN PHÁT

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TB-15 TRÊN BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LIPID MÁU NGUYÊN PHÁT

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TB-15 TRÊN BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LIPID MÁU NGUYÊN PHÁT

Hà Thị Nga*; Trần Quốc Bảo**; Đỗ Viết Phương**
Dương Quang Hiến**; Huỳnh Nguyễn Lộc*
TÓM TẮT
Mục tiêu: đánh giá kết quả điều trị và tác dụng không mong muốn của bài thuốc “TB-15” trên  bệnh nhân (BN) bị  rối loạn lipid máu  (RLLM)  nguyên phát. Đối tượng và phương pháp:  nghiên  cứu tiến cứu, mô tả, cắt ngang, so sánh trước và sau điều trị  41 BN bị  RLLM, được dùng bài  thuốc y học cổ truyền TB-15 trong 21 ngày liên tục. Kết quả và kết luận: sau điều trị, tất cả triệu  chứng  lâm sàng đều cải thiện rõ rệt (loại khá và tốt đạt 95,1%); nồng độ  trung bình cholesterol,  tryglycerid, LDL -C và HDL-C đều thay đổi theo hướng có lợi cho cơ th ể có ý nghĩa thống kê, p < 0,05. 
Kết quả  điều trị  chung đạt 90,2%, trong đó   tốt 26,8%, khá 43,9% . Trong quá trình sử  dụng  bài thuốc TB-15 cho BN, không thấy xuất hiện triệu chứng bất thường về lâm sàng; thay đổi chỉ số về huyết học, sinh hóa máu trước và sau điều trị không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment