ĐáNH GIá TáC DụNG ĐIềU TRị CủA VIÊN NANG “THấP KHớP II”TRONG BệNH VIÊM KHớP DạNG THấP

ĐáNH GIá TáC DụNG ĐIềU TRị CủA VIÊN NANG “THấP KHớP II”TRONG BệNH VIÊM KHớP DạNG THấP

ĐáNH GIá TáC DụNG ĐIềU TRị CủA VIÊN NANG “THấP KHớP II”TRONG BệNH VIÊM KHớP DạNG THấP

Trần Quốc Bình 
ĐặT VấN Đề
Viêm khớp dạng thấp (VKDT) là bệnh thường gặp trong các bệnh khớp mạn tính. Bệnh thường gặp ở nữ (70-80%). Diễn biến bệnh mạn tính có những đợt tiến 
triển cấp, để lại hậu quả nặng nề là hạn chế vận động thậm  chí  là  tàn  phế,  làm  ảnh  hưởng  đến  chất  lượng cuộc sống, lao động sản xuất và là gánh nặng cho gia đình và xã hội [1] . YHHĐ có nhiều loại thuốc như nhóm steroid  và  non-steroid,  thuốc  điều  trị  cơ  bản…những thuốc  này  tỏ ra  có hiệu  quả  trong đợt  cấp,  giảm bớt biến  chứng,  Tuy  nhiên  nó  cũng  gây  nhiều  tác  dụng không mong muốn khi dùng kéo dài.Theo YHCT, bệnh VKDT thuộc phạm vi chứng tý. Người xưa đã có những hiểu biết về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh và các phương pháp trị liệu chứng bệnh này  [2,3].  Viên  nang  Thấp  khớpII  dựa  trên  bài  thuốc kinh  nghiệm  của  Bệnh  viện  YHCT  Trung  ương,  đã được đưa vàonghiên cứu vàđiều trị nhiều bệnh nhân VKDT có kết quả tốt [4],[5], [6]. Để mở rộng nhiều khả năng lựa chọn thuốc YHCT trong điều trị VKDT,chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm hai mục tiêu sau:  Đánh giá tác dụng điều trị của viên nang “Thấp khớpII“trên bệnh nhân VKDT giai đoạn I,II trên  lâm sàng và cận lâm sàng.  Khảo sát tác dụng không mong muốn của viên nang “Thấp khớpII“
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.  Trần  Ngọc  Ân  (2004),  “Bệnh  viêm  khớp  dạng thấp”,  Bài  giảng  Bệnh  họcội  khoa,  tập2,  NXB  Y  học, tr.82 -83.
2.  Bộ  môn  YHCT-Trường  Đại  học  Y  Hà  Nội (1995), chuyên đề Nội khoa YHCT,NXB Y học, tr.333-336.
3. Hoàng Bảo Châu (2004)Bệnh học Nội khoa YHCT, NXB Y học Hà Nội, tr.79-155.
4.  Đỗ Trung Đàm (1990),  Tác dụng chống viêm của các thuốc chống thấp khớp trong YHCT  Việt Nam,Luận án tiến sĩ.
5, Trần Thị Loan và CS (1995), “Báo cáo kếtquả hồi cứu 100 bệnh án Viêm khớp dạng thấpđiều trj bằng thấp khớp  II  tại  khoa  Nội  Bệnh  viện  YHCT  Trung  ương”, Thông tin Đông y số 31, tr. 11-14.
6. Nguyễn Quang Vinh (1999), Nghiên cứu độc tính và một số tác dụng dược lý  của cao thấp khớp II. Luận văn thạc sỹ y học-Trường Đại học Y Hà Nội.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment