GIUN CHỉ CHó MèO DIROFILARIA REPENS BấT THƯờNG Ký SINH Và GÂY BệNH TRÊN NGƯờI VIệT NAM

GIUN CHỉ CHó MèO DIROFILARIA REPENS BấT THƯờNG Ký SINH Và GÂY BệNH TRÊN NGƯờI VIệT NAM

GIUN CHỉ CHó MèO DIROFILARIA REPENS BấT THƯờNG Ký SINH Và GÂY BệNH TRÊN NGƯờI VIệT NAM

Nguyễn Văn Đề, Lê Thanh Hoà, 
Phan Thị Hương Liên, Hoàng Thị Minh Châu vàcs
TóM TắT
Mẫu giun chỉ thu thập trên bệnh nhân tại Bệnh viện mắt trung ương (ở dưới kết mạc mắt) và Quân Y viện 108 (ở dưới da mạng sườn) được chính thức xác định là giun  chỉ  của  chó  mèo  thuộc  loài  Dirofilaria  repens (Eukaryota;  Metazoa;  Nematoda;  Chromadorea; Spirurida; Filarioidea; Onchocercidae; Dirofilaria). Giun chỉ Dirofilaria  repenslà một trong các loài thuộc giống Dirofilariagây  bệnh ở  động vật  nuôi (chó,  mèo…) và hoang dã, nhưng là một bệnh truyền sang người qua vector  truyền  lây  là  muỗi  (gồm  các  loài  muỗi  thuộc giống Anopheles, Culexvà Aedes, đều có ở Việt Nam). Cần  có  phương  pháp  chẩn  đoán,  định  loại,  phòng chống để đối phó với dịch tễ bệnh mới phát hiện này.
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment