Đánh giá tác dụng điều trị tại chỗ vết thương chậm liền của dung dịch Ceri Nitrat 1,75%

Đánh giá tác dụng điều trị tại chỗ vết thương chậm liền của dung dịch Ceri Nitrat 1,75%

Đánh giá tác dụng điều trị tại chỗ vết thương chậm liền của dung dịch Ceri Nitrat 1,75%
Nguyễn Ngọc Tuấn1, Bùi Thanh Lợi1, Phạm Thị Mai Phương1
1 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá tác dụng chống viêm, ức chế vi khuẩn và an toàn của dung dịch Ceri Nitrat 1,75% do Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác sản xuất tại vết bỏng chậm liền.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân có vết bỏng chậm liền điều trị tại Khoa Phục hồi Chức năng – Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác; đánh giá dựa trên các chỉ tiêu diễn biến lâm sàng, cận lâm sàng, vi sinh vật, so sánh tác dụng điều trị của dung dịch Ceri Ntirat với dung dịch Betadin.
Kết quả cho thấy tại vùng nghiên cứu, tình trạng viêm nề, dịch xuất tiết giảm rõ rệt so với vùng so sánh. Số lượng vi khuẩn tại bề mặt vết thương sau 1 tuần điều trị đều giảm cả 2 vùng. Thời gian điều trị được rút ngắn rõ rệt. Không xuất hiện phản ứng phụ toàn thân và tại chỗ, các chỉ số xét nghiệm huyết học và sinh hóa không bị rối loạn.
Kết luận: Dung dịch Ceri Nitrat 1.75% điều trị tại chỗ an toàn, có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, tạo điều kiện thuận lợi liền vết thương.

Đánh giá tác dụng điều trị tại chỗ vết thương chậm liền của dung dịch Ceri Nitrat 1,75%

Leave a Comment