ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TƯ NHÂN TẠI HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TƯ NHÂN TẠI HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TƯ NHÂN TẠI HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG NĂM 2020
Học viên: Phạm Phú Văn
Giáo viên hướng dẫn: TS Hoàng Khánh Chi
Tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang ngoài Trung tâm y tế thì các phòng khám chuyên khoa tư nhân là loại hình được người dân ưu tiên tiếp cận khám bệnh, chữa bệnh. Nghiên cứu “Thực trạng thực hiện quy định hành nghề Y tế tư nhân của các phòng khám chuyên khoa tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang năm 2020” sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang, kết hợp phương pháp định lượng và định tính, tiến hành từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020 với mục tiêu (1) Mô tả việc thực hiện các quy định hành nghề và (2) một số yếu tố ảnh hưởng của các phòng khám chuyên khoa tư nhân tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang năm 2020.
Kết quả: Hầu hết các phòng khám chuyên khoa tư nhân thực hiện tốt các quy định về hành y tế tư nhân. Bên cạnh đó vẫn còn một số quy định chưa thực hiện tốt như: Phương tiện thu gom chất thải y tế đạt 63,3%; phòng cháy chữa cháy đạt 78,37%; thiết bị chống sốc (tỷ lệ đạt tiêu chuẩn Phác đồ chống sốc và Danh mục, thuốc chống sốc là 64,7%; Hộp thuốc chống sốc là 88,3%; 90,0% có sổ, có ghi chép sổ phản ứng có hại của thuốc (ADR); 100% có bán thuốc, trong đó 18,3% đủ điều kiện hành nghề dược tư nhân; 93,3% sử dụng thuốc có hóa đơn và 3,3% có thuốc kém chất lượng; 68,3% Buồng thủ thuật, tiêm được lát gạch men sát trần nhà; 25,0% có treo Quy trình khử khuẩn và 43,1% có dung dịch khử khuẩn; 61,7% niêm yết giá dịch vụ; 65,0% có sổ sách ghi chép theo mẫu Thông tư 29/2014/TT-BYT; 56,7% có văn bản pháp quy, tài liệu hướng dẫn và 6,7% có Hợp đồng xử lý chất thải y tế.
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các quy định về hành nghề của các phòng khám chuyên khoa tư nhân là: Công tác quản lý Nhà nước; Quan niệm, ứng xử của người dân tại địa phương và ý thức, thái độ của chủ phòng khám chuyên khoa tư nhân.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment