THỰC TRẠNG THU HÚT DUY TRÌ NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC GIAI ĐOẠN 2017-2019 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

THỰC TRẠNG THU HÚT DUY TRÌ NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC GIAI ĐOẠN 2017-2019 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

THỰC TRẠNG THU HÚT DUY TRÌ NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC GIAI ĐOẠN 2017 – 2019 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Học viên: Ngô Văn Thuyền
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Đức Thành
Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với mọi cơ quan tổ chức. Trong y tế thì việc quản lý tốt nguồn nhân lực sẽ quyết định sự thành công của bệnh viện. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung như chuyển dịch cơ cấu nhân lực y tế, tình trạng các bệnh viện tư trong xu thế phát triển và các bệnh viện công của tỉnh Đồng Tháp cũng chịu những tác động không nhỏ đến tình hình nhân lực. Hiện tại bệnh viện đa khoa Sa đéc còn tồn tại một số vấn đề trong công tác lãnh đạo quản lý như: Chế độ lương, phụ cấp, tiền thưởng; Môi trường làm việc; Điều kiện làm việc; Cơ hội thăng tiến; Điều kiện học tập, đào tạo,… Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Thực trạng thu hút duy trì nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Sa đéc giai đoạn 2017 – 2019 và một số yếu tố ảnh hưởng”. Với 2 mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng thu hút và duy trì nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa Sa đéc giai đoạn 2017 – 2019 ; (2) Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến thu hút và duy trì nhân lực tại bệnh viện đa khoa Sa đéc giai đoạn 2017 – 2019.
Phương pháp nghiên cứu: định tính, kết hợp với sử dụng số liệu thứ cấp của Bệnh viện. Thu thập số liệu thứ cấp từ các thống kê, báo cáo của bệnh viện từ năm 2017 đến 2019. Lựa chọn có chủ đích và đã phỏng vấn sâu 14 cán bộ viên chức trong bệnh viện, bao gồm 02 người trong Ban giám đốc, 6 người quản lý các khoa phòng và 06 nhân viên (trong đó có 1 nhân viên đã nghỉ việc).
Kết quả cho thấy số lượng nhân lực từ năm 2017-2019 không có biến động nhiều và còn thiếu so với Thông tư 08 từ 94 -112 người. Trong đó nhân lực theo chuyên môn còn thiếu Bác sĩ là chủ yếu. Số bác sỹ có trình độ sau đại học chiếm 51,43 % so với tổng số bác sỹ; Số lượng cán bộ tuyển dụng được qua các năm đều thiếu so với kế hoạch tuyển dụng; Tỷ lệ phân bổ nhân lực theo các bộ phận lâm sàng, cận lâm sàng và quản lý hành chánh chưa cân đối (lâm sàng khá cao, cận lâm sàng và quản lý hành chánh thấp). Số lượng cán bộ y tế được đào tạo chiếm 43,82% tổng số cần được đào tạo. Bệnh viện đa khoa Sa đéc thực hiện theo chính sách chung của tỉnh và theo quy định của ngành y tế, bên cạnh đó Bệnh viện cũng linh động dựa vào quy chế chi tiêu nội  bộ của bệnh viện đã thực hiện hổ trợ một phần kinh phí cho các bác sỹ mới về công tác tại bệnh viện nhằm tạo sự hấp dẫn Bác sỹ mới ra trường; Việc đào tạo, đào tạo lại chỉ đáp ứng <50% nhu cầu của bệnh viện. Việc phát triển nguồn nguồn nhân lực chưa phù
hợp với tiến độ phát triển của bệnh viện; Công tác quy hoạch và sử dụng sau đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế ; Công tác thu hút, tuyển dụng nhân lực của bệnh viện còn nhiều bất cập.
Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi đề xuất một số kiến nghị sau: (1) ủy ban nhân dân Tỉnh và Sở Y tế Tỉnh Đồng Tháp cần có những chế độ, chính sách nhằm thu hút duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh nhà. (2) bệnh viện đa khoa Sa đéc: Nên chủ động mở rộng nhiều dịch vụ y tế chuyên sâu, mũi nhọn triển khai ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, đồng thời mang lại nguồn thu nhập chính đáng cho tất cả nhân viên y tế của bệnh viện; Cần có chế độ thực sự để thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao, phải đưa vào tiêu chí cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện để đãi ngộ cho nhân viên y tế giỏi từ nơi khác đến và các bác sỹ mới ra trường về phục vụ tại bệnh viện; (3) nhân viên y tế bệnh viện Sa đéc: tích cực tham gia hơn nữa các khóa đào tạo trong và ngoài Bệnh viện, ngắn hạn hay dài hạn để nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt các chuyên khoa mũi nhọn nhằm duy trì và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho bệnh viện. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment