ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRẦM CẢM CỦA SINH VIÊN KHỐI Y4, Y5, Y6 HỆ BÁC SĨ ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRẦM CẢM CỦA SINH VIÊN KHỐI Y4, Y5, Y6 HỆ BÁC SĨ ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRẦM CẢM CỦA SINH VIÊN KHỐI Y4, Y5, Y6 HỆ BÁC SĨ ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
Nguyễn Thị Huyền Anh, Nguyễn Phúc Bình,
Bùi Phương Linh, Phạm Thanh Tùng, Lê Công Thiện
Bộ môn Tâm thần – Đại học Y Hà Nội
Tóm tắt: Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ trầm cảm của sinh viên khối Y4, Y5, Y6 hệ Bác sĩ Đa khoa trường Đại học Y Hà Nội năm 2015 và các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ trầm cảm. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 627 sinh viên, sử dụng bộ câu hỏi Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9) để đánh giá trầm cảm. Kết quả: Tỷ lệ trầm cảm của sinh viên khối Y4, Y5, Y6 là 15,2%. Có sự khác biệt về tỷ lệ trầm cảm giữa các năm học (p = 0,039). Khó khăn tài chính (OR = 0,45; p = 0.002), động lực học tập (OR =3,77; p = 0,002) và số buổi trực trung bình trên tuần (OR = 1,95; p = 0,011) làm tăng nguy cơ trầm cảm. Các yếu tố khác như giới, nơi sống, đi làm thêm, uống rượu và hút thuốc không ảnh hưởng đến nguy cơ trầm cảm. Kết luận: Tỷ lệ trầm cảm của sinh viên y tại trường Đại học Y Hà Nội khá tương đồng so với các nghiên cứu trước đó trên thế giới.

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRẦM CẢM CỦA SINH VIÊN KHỐI Y4, Y5, Y6 HỆ BÁC SĨ ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Leave a Comment