ĐáNH GIá TíNH AN TOàN Và ĐáP ứNG MIễN DịCH CủA VắCXIN CúM A/H1N1 (PANFLUVAX) TRÊN ĐộNG VậT THựC NGHIệM

ĐáNH GIá TíNH AN TOàN Và ĐáP ứNG MIễN DịCH CủA VắCXIN CúM A/H1N1 (PANFLUVAX) TRÊN ĐộNG VậT THựC NGHIệM

ĐáNH GIá TíNH AN TOàN Và ĐáP ứNG MIễN DịCH CủA VắCXIN CúM A/H1N1 (PANFLUVAX) TRÊN ĐộNG VậT THựC NGHIệM

NGUYễN THU VÂN, Đỗ THủY NGÂN, NGUYễN HOàNG MAI,
Đỗ TUấN ĐạT, TRịNH TUấN VIệT, NGUYễN BíCH THủY
Công ty vắc xin và Sinh phẩm số 1, Hà Nội
TóM TắT
Vắc  xin  cúm  A/H1N1  (PANFLUVAX)  do  Công  ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 nghiên cứu sản xuất trên nuôi tế bào thận khỉ tiên phát được đánh giá về tính an toàn và đáp ứng miễn dịch trên động vật thực nghiệm. 
Kết quả cho thấy vắc xin PANFLUVAX an toàn và cho đáp ứng miến dịch cao tương đương với vắc xin cúm có chứa  chủng  vi  rút  A/H1N1  đã  được  thương mại  hóa hiện đang lưu hành trên thị trường khi thử nghiệm trên động vật
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment