ĐáNH GIá TìNH TRạNG Ô NHIễM ĐộC Tố VI NấM OCHRATOXIN A TRONG NGÔ

ĐáNH GIá TìNH TRạNG Ô NHIễM ĐộC Tố VI NấM OCHRATOXIN A TRONG NGÔ

ĐáNH GIá TìNH TRạNG Ô NHIễM ĐộC Tố VI NấM OCHRATOXIN A TRONG NGÔ TạI Xã CáN Tỷ Và Xã LùNG TáM,HUYệN QUảN Bạ,TỉNH Hà GIANG

Lê Văn Giang, Phan Thị Kim 
Cục An toàn vệ sinh thực phẩm  -Bộ Y tế
Tóm tắt
Ochratoxin A là chất cókhả năng gây ung thư có nguồn gốc từ  3  chủng  nấm: Aspergillus  ochraceus,  carbonarius Aspergillus và Penicillium verrucosum.  Ochratoxin Ađược biến  đến  như là một  trong  những  độc  tố  nấm  mốc, gây  ô nhiễm  trong  thực phẩm  phổ biếnnhất trên thế giới. Do đặc 
điểm đặc thù về khí hậu của Việt Nam, ô nhiễm Ochratoxin Atrong thực phẩm là một vấn đề có ý nghĩa đến sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu khảo tiến hành trên 123 mẫu ngô của2 xã Cán Tỷ và Lùng Tám huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang. Kết quả cho thấy: trong 123 mẫu ngôđược phân tích có tới 50 mẫu (40,7 %) phát hiện có Ochratoxin A, trong số đó có 2 mẫu (1, 6 %) vượt mức dư lượng theo quy định của Bộ Y tế
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment