ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ

ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ

ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ
Lê Xuân Thắng1, Nguyễn Kim Lưu1, Ngô Văn Đàn1, Ngô Vĩnh Điệp1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá vai trò của 18FDG-PET/CT trong chẩn đoán giai đoạn ung thư đại trực tràng (UTĐTT) trước điều trị. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên 39 bệnh nhân (BN) UTĐTT chưa điều trị, được chụp 18FDG-PET/CT để chẩn đoán giai đoạn bệnh tại Khoa Y học
Hạt nhân, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 02/2017 – 11/2020. Kết quả: Đa số BN được chẩn đoán ở giai đoạn muộn (giai đoạn III và IV). Khả năng phát hiện tổn thương u nguyên phát tại đại trực tràng của 18FDG-PET/CT là 97,44%. Tỷ lệ BN thay đổi giai đoạn sau chụp 18FDG-PET/CT là 20,51%. Chẩn đoán chính xác bằng 18FDG-PET/CT:


Giai đoạn T là 80,77%, giai đoạn N là 66,67%. Độ nhạy và độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính và giá trị dự báo âm tính của 18FDG-PET/CT trong chẩn đoán di căn hạch vùng lần lượt là 100% và 60%, 55,55% và 100%. Kết luận: 18FDG-PET/CT có vai trò quan trọng trong chẩn đoán giai đoạn UTĐTT trước điều trị, giúp các bác sĩ lâm sàng nhận định đúng giai đoạn bệnh, qua đó có phác đồ điều trị phù hợp.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment