Giải phẫu các tầng mô vùng đầu mặt và các đơn vị thẩm mỹ vùng mặt

Giải phẫu các tầng mô vùng đầu mặt và các đơn vị thẩm mỹ vùng mặt

Giải phẫu các tầng mô vùng đầu mặt và các đơn vị thẩm mỹ vùng mặt

Luận án tiến sĩ  : Lê Thị Thu Hải

Hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Văn Huy

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của phẫu thuật vùng hàm mặt là kết quả của sẹo sau phẫu thuật. Do vậy, các phẫu thuật viên tạo hình không thể không có hiểu biết thấu đáo về giải phẫu các tầng mô,  các đơn vị cũng như tiểu đơn vị thẩm mỹ vùng mặt

Download luận án tại đây : https://goo.gl/NnVnzR

Xem thêm  luận án tiến sĩ y học khác tại đây https://luanvanyhoc.com/luan-an/

 

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của phẫu thuật vùng hàm mặt là kết quả của sẹo sau phẫu thuật. Do vậy, các phẫu thuật viên tạo hình không thể không có hiểu biết thấu đáo về giải phẫu các tầng mô,  các đơn vị cũng như tiểu đơn vị thẩm mỹ vùng mặt. Sự mô tả về phân  vùng giải phẫu này giúp ích cho phẫu thuật viên trong các phẫu thuật  cắt bỏ, phục hồi và thẩm mỹ. Do những bề mặt lồi và lõm luân phiên  nhau của mỗi tiểu đơn vị và các phản xạ ánh sáng sinh ra từ đó, các  đường rạch ngoại khoa và các kế hoạch phục hồi có thể được thay đổi  để có được những kết quả làm hài lòng hơn về mặt thẩm mỹ. Bằng  cách dấu các đường rạch ở dọc và ở bên trong mỗi đơn vị mặt, một  phẫu thuật viên có thể làm cho người ta không để ý đến kết quả cuối  cùng của một thủ thuật ngoại khoa, trong khi lại kích thích ảo tưởng về cấu trúc giải phẫu bình thường. Có nhiều ví dụ về sự áp dụng nguyên lý  này trong các phẫu thuật cắt bỏ và phục hồi ở đầu cổ: đường rạch  McGregor [19] ở môi dưới chẻ dọc theo những chỗ tiếp nối của môi dưới và các đơn vị cằm; cải tiến của Altemir đối với đường rạch Weber- Ferguson dọc theo gờ nhân trung; các phương pháp cánh hải âu và bầu  trời mở để tiếp cận các tổn thương trán-mũi-sàng dọc theo chỗ tiếp nối  của tiểu đơn vị cung mày của trán và các đơn vị mắt trên; vạt mũi môi  được nâng dọc theo chỗ tiếp nối của các đơn vị má, mũi và môi trên;  xoay vạt mũi hai thuỳ bên trong các tiểu đơn vị mũi để phục hồi đỉnh mũi ; và kéo dài các bờ của một khối bị cắt bỏ để bao gồm toàn bộ một tiểu đơn vị mặt mà không phải là một phần nhỏ của một tiểu đơn vị để đạt được một kết quả thẩm mỹ hơn [24,7,26,3]. . Do vậy, việc hệ thống lại giải phẫu các tầng mô và các đơn vị thẩm mỹ vùng mặt là rất càn thiết.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment