Đánh giá về nguồn nước và nhu cầu nước sinh hoạt vùng Quản Lộ, Phụng Hiệp đồng bằng sông Cửu Long

Đánh giá về nguồn nước và nhu cầu nước sinh hoạt vùng Quản Lộ, Phụng Hiệp đồng bằng sông Cửu Long

Tên bài báo:Đánh giá về nguồn nước và nhu cầu nước sinh hoạt vùng Quản Lộ, Phụng Hiệp đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả:    Lê Thế Thự

Tên tạp chí:    Vệ sinh phòng dịch

Năm xuất bản:    1992    Số:    3    Tập:    2    Trang:    43-48

Tóm tắt:    

Đánh giá chất lượng các loại nguồn nước và nhu cầu nước sạch sinh hoạt của nhân dân vùng Quản Lộ – Phụng Hiệp thuộc bán đảo Cà Mau, đồng bằng Sông Cửu Long. Kết quả: chất lượng nước mặt trong vùng rất xấu, bị nhiễm mặn và chua. Nước mưa ít, không đều. Nước ngầm ở độ sâu 80-200m và >300m có các tính chất lý hóa phù hợp cho sinh hoạt, đạt tiêu chuẩn sử dụng. Nhu cầu về nước sạch sinh hoạt rất cao với 2.977 giếng có nước đạt tiêu chuẩn sử dụng và cần đào thêm 2.934 giếng. Ở vùng nông thôn có tổng số 1.848 giếng, cần đào thêm 1.259 giếng. Mỗi hộ gia đình cần phải sử dụng hệ thống lọc nước đơn giản, gồm 3 lu loại 40l để lọc nước.

Đánh giá về nguồn nước và nhu cầu nước sinh hoạt vùng Quản Lộ, Phụng Hiệp đồng bằng sông Cửu Long

Leave a Comment