DeGowin Khám lâm sàng Chẩn đoán 10e

DeGowin Khám lâm sàng Chẩn đoán 10e

DeGowin Khám lâm sàng Chẩn đoán 10e.Không chỉ là một cuốn sách mô tả cách thực hiện việc khai thác bệnh sử và thăm khám thực thể, DeGowin còn hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng trong tư duy về các triệu chứng và dấu hiệu thực thể để tạo điều kiện có thể kiểm chứng giả thuyết chẩn đoán. Mục tiêu của bác sĩ trong việc thực hiện khai thác bệnh sử và khám thực thể là tạo ra những giả thuyết chẩn đoán hợp lý nhất.

Điều này đã từng đúng cho thời đại của ông tổ nghành Y Hippocrates, Osler và vẫn còn đúng trong thực hành lâm sàng Y khoa ngày nay.
Có lẽ công việc hành nghề Y dược sẽ trở thành đơn giản nếu mỗi triệu chứng chỉ gắn với một bệnh duy nhất. Tuy nhiên có một số lượng rất lớn các triệu chứng và dấu hiệu (vài trăm) và chúng có thể xảy ra ở một số gần như vô hạn của các kết hợp và các mẫu bệnh tật khác nhau.
Những triệu chứng và dấu hiệu là các sợi thô mà từ đó các bác sĩ phải dệt nên một câu chuyện lâm sàng, giải phẫu và sinh lý bệnh rõ ràng, hình thành các giả thuyết chẩn đoán.

Làm chủ quá trình chẩn đoán, một bác sĩ phải có bốn thuộc tính cần thiết:
Kiến thức: Phải nắm vững sinh lý bệnh,nguyên nhân, triệu chứng và dấu hiệu của bệnh.
Kỹ năng: Khả năng khai thác một bệnh sử chính xác và đầy đủ và thực hiện việc khám thực thể thích hợp để tìm ra những mô hình của các triệu chứng và dấu hiệu từ mỗi bệnh nhân.
Kinh nghiệm: Kinh nghiệm toàn diện về nhiều bệnh và bệnh nhân, đánh giá triệt để, cho phép các bác sĩ có tay nghề cao có thể tạo ra một chẩn đoán phân biệt, một danh sách của những người bệnh hoặc điều kiện có nhiều khả năng là nguyên nhân gây bệnh của bệnh nhân.
Phán quyết: Kiến thức về khoa học y học và văn học trong y tế ( gọi tắt là Y văn) kết hợp với kinh nghiệm khi cần thiết để biết khi nào và làm thế nào để kiểm tra những giả thuyết này với các xét nghiệm hoặc can thiệp lâm sàng thích hợp.
DeGowin đã được tin tưởng sử dụng bởi các sinh viên và bác sĩ lâm sàng trên toàn thế giới trong hơn 40 năm qua chính vì tính hữu dụng của nó trong quá trình chẩn đoán
+ Mô tả kỹ thuật để có được một bệnh sử đầy đủ và thực hiện việc khám thực thể toàn diện.
+ Liên kết với các triệu chứng và dấu hiệu sinh lý bệnh của bệnh.
+ Thể hiện một cách tiếp cận có hệ thống để chẩn đoán phân biệt, dựa trên sinh lý bệnh của bệnh.

Đây là cuốn sách lâm sàng không thể thiếu cho tất cả các bác sĩ cũng như các bạn sinh viên Y khoa.

DeGowin’s Diagnostic Examination, Tenth Edition
Product details
Series: Lange
Paperback: 896 pages
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 10 edition (September 5, 2014)
Language: English
ISBN-10: 0071814477
ISBN-13: 978-0071814478

Trong hơn bốn mươi năm, hướng dẫn đơn giản nhất cho việc học cách trở thành một bác sĩ chẩn đoán lâm sàng tổng thể
Nhiều hơn một văn bản mô tả cách thực hiện lịch sử và khám lâm sàng, Kiểm tra Chẩn đoán của DeGowin chưa từng có trong khả năng giúp bạn đánh giá một cách hợp lý các triệu chứng và dấu hiệu vật lý để tạo điều kiện phát triển các giả thuyết chẩn đoán hợp lý, có thể kiểm chứng.

Phần mồi kiểm tra vật lý, hướng dẫn chẩn đoán phân biệt một phần, DeGowin :

Mô tả cách để có được một lịch sử hoàn chỉnh và thực hiện một cuộc kiểm tra thể chất toàn diện
Liên kết các triệu chứng và dấu hiệu với sinh bệnh học của bệnh
Trình bày một triệu chứng, dấu hiệu, giải phẫu học, và phương pháp tiếp cận sinh lý dựa trên chẩn đoán phân biệt
Tạo điều kiện cho việc kiểm tra chẩn đoán hiệu quả về chi phí bằng cách sử dụng các chẩn đoán phân biệt tập trung

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment