Mối liên quan giữa giảm biến thiên nhịp tim với biến cố tim mạch chính sau phẫu thuật cầu nối chủ vành

Mối liên quan giữa giảm biến thiên nhịp tim với biến cố tim mạch chính sau phẫu thuật cầu nối chủ vành

Mối liên quan giữa giảm biến thiên nhịp tim với biến cố tim mạch chính sau phẫu thuật cầu nối chủ vành
Ngọ Văn Thanh, Phạm Trường Sơn, Nguyễn Quang Tuấn
TÓM TẮT: Thay đổi biến thiên nhịp tim (BTNT) được biết đến ở bệnh nhân phẫu thuật cầu nối chủ vành (CNCV). Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của giảm BTNT đối với các biến cố tim mạch chính sau phẫu thuật CNCV. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: tiến cứu mô tả theo dõi dọc 119 bệnh nhân phẫu thuật CNCV tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ 6/2016 đến 8/2018. Đánh giá BTNT bằng Holter điện tâm đồ (ĐTĐ) 24 giờ tại thời điểm 2 ngày trước và sau phẫu thuật 7 ngày. Theo dõi các biến cố tim mạch đến 6 tháng sau phẫu thuật CNCV. Kết quả: Tỉ lệ giảm BTNT trước phẫu thuật là 28,6%, sau phẫu thuật 7 ngày là 51,8%. Biến cố tim mạch chính sau 3 tháng và sau 6 tháng là 9,2% và 10,8%. Trong đó, giảm BTNT trước phẫu thuật có xu hướng làm tăng tần số biến cố tim mạch chính lên 3,40 lần khi theo dõi đến 3 tháng sau phẫu thuật (OR: 3,40; 95%CI: 0,97 – 12,11; p>0,05). Giảm BTNT trước phẫu thuật làm tăng nguy cơ xuất hiện biến cố tim mạch chính lên 3,41 lần khi theo dõi đến 6 tháng sau phẫu thuật (OR: 3,41; 95%CI: 1,05 – 11,05; p<0,05). Chưa thấy mối liên quan giữa giảm BTNT tại thời điểm 7 ngày sau phẫu thuật với các biến cố tim mạch chính theo dõi đến 3 (OR: 1,96; 95%CI: 0,46 – 8,27; p>0,05) và 6 tháng (OR: 2,33; 95%CI: 0,57 – 9,54; p>0,05). Kết luận: Giảm BTNT trước phẫu thuật có mối liên quan tới biến cố tim mạch, trong khi đó giảm BTNT sau phẫu thuật chưa thấy mối liên quan này.

BTNT  được  sử  dụng  rộng  rãi,  gián  tiếp đánh giá hoạt động của hệ thống thần kinh giao cảm  (TKGC)  và  thần  kinh  phó  giao  cảm (TKPGC)  trong  các  bệnh  lý  tim  mạch.  Giảm BTNT có vai trò tiên lượng các biến cố tim mạch ở  các  bệnh  lý  tim  mạch  khác  nhau. Phẫu  thuật CNCV được ghi nhận có sự thay đổi BTNT, các nghiên cứu hiện chưa có sự thống nhất về vai trò của chỉ số này đối với bệnh nhân sau phẫu thuật CNCV.  Vì  vậy,  chúng  tôi  tiến hành  nghiên cứu trên đối tượng bệnh động mạch vành (ĐMV) mạn tính được điềutrị phẫu thuật CNCV bằng Holter điện tim đồ (ĐTĐ) 24 giờ với hai mục tiêu: xác định tỉ lệ biến cố tim mạch chính theo dõi đến 6 tháng  sau phẫu thuật  và  tìm hiểu  mối  liên quan giữa giảm BTNT trước và sau phẫu thuật với biến cố tim mạch chính sau phẫu thuậtCNCV.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment