Deltamethrine hoá chất diệt côn trùng có triển vọng trong việc phòng chống trung gian truyền sốt rét ở Việt Nam

Deltamethrine hoá chất diệt côn trùng có triển vọng trong việc phòng chống trung gian truyền sốt rét ở Việt Nam

Tên bài báo:Deltamethrine hoá chất diệt côn trùng có triển vọng trong việc phòng chống trung gian truyền sốt rét ở Việt Nam

Tác giả:    Nguyễn Thọ Viễn

Tên tạp chí:    Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng

Năm xuất bản:    1993    Số:    1            Trang:    32-36

Tóm tắt:    

Bài báo đã giới thiệu qua về tên hóa học, công thức hóa học và cấu trúc của deltamethrine-một hóa chất diệt côn trùng nhóm pyrethrinoide tổng hợp. Phần độc tính của deltamethrin, đã đưa ra bảng hệ số an toàn một số hóa chất diệt côn trùng sử dụng trong y tế cộng đồng, DL50 bằng đường uống của một số dạng thương mại gốc detamethrine sử dụng trong y tế công cộng K-Othrine. Bài báo cũng đề cập đến mức độ nhạy cảm của một số loài muỗi truyền sốt rét với deltamethrin, tác dụng tồn lưu của deltamethrin, ảnh hưởng của deltamethrin đến mức độ tiếp xúc của muỗi với người, ảnh hưởng của deltamethrin đến chỉ số prévalence, chỉ số incidence của bệnh sốt rét, các tác dụng phụ khi dùng deltamethrin, một số nhược điểm của deltamethrin và một số ý kiến về cách sử dụng deltamethrin.

Deltamethrine hoá chất diệt côn trùng có triển vọng trong việc phòng chống trung gian truyền sốt rét ở Việt Nam

Leave a Comment