Washington-Thực hành lâm sàng Bệnh tiêu hóa 3E

Washington-Thực hành lâm sàng Bệnh tiêu hóa 3E

Washington-Thực hành lâm sàng Bệnh tiêu hóa 3E.Các tài liệu tham khảo ngắn gọn và thiết thực này phù hợp với các đối tượng học viên sau đại học và sinh viên y khoa đang thực hành lâm sàng các bệnh lý dạ dày ruột, bao gồm quản lý nội trú và ngoại trú cho hệ thống tiêu hoá học với cùng tính thực tế lâm sàng. Với hệ thống dạ dày ruột tiếp tục mở rộng như là một chuyên khoa sâu, có rất nhiều thông tin mới về bệnh sinh lý bệnh học, công cụ chẩn đoán, và các lựa chọn quản lý mà hướng dẫn sử dụng này giúp giải quyết.

Thực hành lâm sàng Bệnh tiêu hóa 3E.Đó là kết quả của nỗ lực hợp tác của các bác sĩ nội trú, đồng nghiệp và các nhà khoa học lâm sàng của Trường Y khoa Đại học Washington nổi tiếng và đóng vai trò là một hướng dẫn tham khảo nhanh chóng để chẩn đoán và điều trị bệnh dạ dày-ruột. Các tính năng mới bao gồm:
· Hai chương mới bao gồm:
O Ghép gan
O Xét nghiệm gen trong bệnh lý dạ dày ruột
· Chương về dinh dưỡng đã được sửa đổi để phản ánh suy dinh dưỡng
· Định dạng thống nhất các chương bao gồm cả định dạng của từng bệnh và các triệu chứng được sửa đổi theo các phân nhóm cụ thể
· Cập nhật rộng rãi để bao gồm các chương viết lại nếu cần thiết
Cẩm nang thực hành lâm sàng của Washington là một nhãn hiệu đã được đăng ký thuộc Đại học Washington ở St. Louis và áp dụng bảo hộ pháp lý quốc tế. Nhãn hiệu được sử dụng trong ấn phẩm này bởi LWW theo giấy phép của Đại học Washington.

 

TRÍCH DẪN
The Washington Manual of Gastroenterology Subspecialty Consult (Washington Manual: Subspecialty Consult) Third Edition
by C. Prakash Gyawali MD MRCP (Author)
Series: Washington Manual: Subspecialty Consult
Paperback: 360 pages
Publisher: LWW; Third edition (April 25, 2012)
Language: English

Washington – Thực hành lâm sàng Bệnh tiêu hóa 3E

Leave a Comment