Điều chế, thăm dò tính đặc hiệu của kháng nguyên ấu trùng sán lợn và ứng dụng phản ứng miễn dịch men Elisa trong chẩn đoán bệnh ấu trùng sán lợn ở người

Điều chế, thăm dò tính đặc hiệu của kháng nguyên ấu trùng sán lợn và ứng dụng phản ứng miễn dịch men Elisa trong chẩn đoán bệnh ấu trùng sán lợn ở người

Điều chế, thăm dò tính đặc hiệu của kháng nguyên ấu trùng sán lợn và ứng dụng phản ứng miễn dịch men Elisa trong chẩn đoán bệnh ấu trùng sán lợn ở người

Phạm Trí Tuệ, Nguyễn Thị Minh Tâm // Y học thực hành. – Năm 1991, tháng , số 4, chuyên đề , tập , tr. 23-28

Tóm tắt:    Trong 3 năm 1976-1979, các tác giả đã nghiên cứu 34 BN dùng phản ứng miễn dịch huỳnh quang với kháng nguyên (KN) là tiêu bản cắt mảnh đông lạnh ấu trùng sán lợn thấy phản ứng đạt tỷ lệ dương tính khá cao 97% (33/34 BN). Kết quả độ pha loãng thích hợp của KN toàn phần trong khoảng từ 1/640-1/2560. Với KN toàn phần phản ứng dương tính không đặc hiệu. Nếu lấy thêm dương tính từ trị số 0,8 trở lên, thì các mẫu huyết thanh (HT) đối chứng âm tính C1, C2, C3 và 1 mẫu HT BN áp xe gan do amip SA2 đều cho kết quả dương tính. KN nước bọc ấu trùng cho phản ứng ELISA đặc hiệu với tất cả các độ pha loãng của KN. Với độ pha loãng 1/1000 vẫn cho kết quả rất tốt và có thể pha loãng KN tới 4/15000. Qua nhiều lần làm thử đã chọn độ pha loãng 1/1000 để chuẩn hóa. Kết quả của 2 HT (+) và (-) so sánh khác hẳn nhau. HT (+) có trị số cao hơn gấp 3 lần TH (-). Phản ứng ELISA cho kết quả dương tính đặc hiệu với HT BN và kết quả âm tính với HT đối chứng. Trong 13 mẫu HT BN ấu trùng sán lợn, 12 mẫu cho kết quả dương tính từ 0,615-1,442 và 1 mẫu cho kết quả thấp 0,283. Các trị số đã thu được của các mẫu HT BN từ 0,4-0,9.

https://thuvieny.com/dieu-che-tham-do-tinh-dac-hieu-cua-khang-nguyen-au-trung-san-lon-va-ung-dung-phan-ung-mien-dich-men-elisa/

Leave a Comment