Điều trị bàn chân tiểu đường: Cách tiếp cận liên ngành 2019

Điều trị bàn chân tiểu đường: Cách tiếp cận liên ngành 2019

Điều trị bàn chân tiểu đường: Cách tiếp cận liên ngành 2019.Cuốn sách này cung cấp một hướng dẫn thực tế để điều trị bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ bị cắt cụt chi. Các biểu hiện phổ biến nhất về bàn chân đái tháo đường được trình bày trong các chương ngắn gọn và dựa trên bằng chứng bao gồm bàn chân thần kinh, bàn chân Charcot, thiếu máu cục bộ bàn chân và nhiễm trùng bàn chân. Mỗi phần bao gồm phần giới thiệu về phương pháp lâm sàng cũng như thuật toán minh họa điều trị bảo tồn chi và các bước can thiệp.

Điều trị bàn chân bệnh nhân tiểu đường: Cách tiếp cận liên ngành nhằm giúp người đọc xây dựng sự hiểu biết liên ngành về bàn chân đái tháo đường và cách điều trị của nó và được tất cả các thành viên của nhóm điều trị tiểu đường liên ngành bao gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật bàn chân, bác sĩ x-quang, điều dưỡng, bác sĩ bệnh truyền nhiễm, và bác sĩ nội tiết.

Điều trị bàn chân tiểu đường: Cách tiếp cận liên ngành 2019
Book Title
Limb Salvage of the Diabetic Foot
Book Subtitle
An Interdisciplinary Approach
Editors
Michael E. Edmonds
Bauer E. Sumpio
Copyright
2019

Điều trị bàn chân tiểu đường: Cách tiếp cận liên ngành 2019

Leave a Comment