KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QỤY NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QỤY NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QỤY NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
Trần Văn Tuấn1, Đàm Văn Hùng2, Bùi Thị Huyền2, Phạm Thị Kim Dung1
Lê Xuân Tùng2, Lê Thị Quyên1, Nguyễn Thị Minh Nguyệt1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả phục hồi chức năng (PHCN) sớm cho bệnh nhân (BN) sau đột quỵ não (ĐQN) cấp tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đối tượng: 30 BN ĐQN điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, thời gian từ tháng 8/2019 – 2/2020. Phương pháp:
Nghiên cứu mô tả, can thiệp đánh giá trước và sau nghiên cứu. Kết quả và kết luận: Tuổi trung bình của BN 66,62 ± 12,2, nông dân chiếm 63,3%. Chức năng giữ thăng bằng và khả năng nuốt của BN được cải thiện nhiều so với trước điều trị. Khả năng PHCN chi trên và chi dưới tiến triển tốt ở tất cả các khớp, đặc biệt là khớp khuỷu và khớp gối. Khả năng hoạt động của BN và chức năng sinh hoạt hàng ngày đều được cải thiện so với thời điểm trước can thiệp (p < 0,05).

Đột quỵ não là bệnh cấp cứu thần kinhthường gặp nhất, có tỷ lệ tử vong cao vàđể lại nhiều di chứng nặng nề. Theo mộtnghiên cứu các vùng sinh thái của cảnước cho thấy, tỷ lệ mắc ĐQN năm 2013 – 2014 là 1,62%, cao nhất tại Cần Thơ(4,81%). Cũng theo nghiên cứu này, tỷ lệmắc ĐQN tại Thái Nguyên chiếm 0,54%dân số [2, 9].
Bệnh nhân ĐQN thuộc nhóm đa tàn tậtvì ngoài giảm khả năng vận động, BN còncó nhiều rối loạn khác kèm theo như rốiloạn về ngôn ngữ, thị giác, cảm giác vànhận thức. PHCN rất cần thiết với ngườibệnh ĐQN để làm giảm tối đa di chứng vàsớm đưa người bệnh trở lại với cuộc sống độc lập của họ ở gia đình và cộng đồng, giúp họ sớm tái hội nhập cộng đồng 

KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QỤY NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Leave a Comment