Điều trị phẫu thuật hẹp niệu đạo sau mổ lỗ tiểu thấp: Kinh nghiệm ở 49 bệnh nhân

Điều trị phẫu thuật hẹp niệu đạo sau mổ lỗ tiểu thấp: Kinh nghiệm ở 49 bệnh nhân

Điều trị phẫu thuật hẹp niệu đạo sau mổ lỗ tiểu thấp: Kinh nghiệm ở 49 bệnh nhân
Trần Ngọc Bích, Trần Ngọc Sơn

Mục tiêu: Chọn kỹ thuật mổ chữa các loại hẹp niệu đạo sau mổ lỗ tiểu thấp và đánh giá kết quả phẫu thuật.

Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả hàng loạt trường hợp cho 49 bệnh nhân bị hẹp niệu đạo sau mổ lỗ tiểu thấp.

Kết quả: Từ tháng 10/2013 tới tháng 1/2022, 49 bệnh nhân bị hẹp niệu đạo với tuổi trung vị là 8 tuổi đã được mổ chữa. Kỹ thuật mổ: Cắt chỗ niệu đạo hẹp rồi nối lại ở 3 bệnh nhân (6,1%). Mở rộng chỗ niệu đạo hẹp bằng tạo hình Y-V ở 3 bệnh nhân (6,1%) và vá bằng mảnh ghép da ở 5 bệnh nhân (10,2%). Tạo niệu đạo theo kỹ thuật Duplay ở 9 bệnh nhân (18,4%) và bằng mảnh ghép da dày ở 29 bệnh nhân (59,2%). Tỷ lệ thành công là 77,6% (38/49), biến chứng là 22,4 % (11/49) bao gồm rò niệu đạo là 12,2% (6/49), hẹp niệu đạo là 8,2% (4/49), cong dương vật là 2% (1/49).

Kết luận: Tùy thuộc vào loại hẹp, mức độ hẹp, độ dài niệu đạo hẹp và tình trạng da tại chỗ mà chọn lựa kỹ thuật mổ phù hợp để có được tỷ lệ thành công cao.

 

Điều trị phẫu thuật hẹp niệu đạo sau mổ lỗ tiểu thấp: Kinh nghiệm ở 49 bệnh nhân

Leave a Comment