ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ VÙNG HẬU MÔN BẰNG KEM IMIQUIMOD 5%

ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ VÙNG HẬU MÔN BẰNG KEM IMIQUIMOD 5% [Luận văn bác sĩ nội trú]

Title:  ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ VÙNG HẬU MÔN BẰNG KEM IMIQUIMOD 5%
Authors:  Hoàng, Quốc Tuấn
Advisor:  Nguyễn, Hữu Sáu
Keywords:  sùi mào gà
Issue Date:  2023
Abstract:  Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan của sùi mào gà vùng hậu môn. Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của kem imiquimod 5% điều trị sùi mào gà vùng hậu môn ngoài thể khảm.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 254 bệnh nhân sùi mào gà vùng hậu môn, từ 16 tuổi trở lên. Nghiên cứu can thiệp có so sánh nhóm trên 70 bệnh nhân có tổn thương sùi mào gà hậu môn ngoài thể khảm điều trị bằng bôi kem imiquimod 5% 3 lần/tuần trong tối đa 16 tuần. Đánh giá tại thời điểm trước điều trị, đáp ứng sau điều trị 8 tuần, 16 tuần và nguy cơ tái phát trong 8 tuần sau khi sạch hoàn toàn thương tổn.
Kết quả: Trong tổng số 254 bệnh nhân, 61.0% đồng giới nam, 15.7% đồng mắc HIV. Tỷ lệ sạch hoàn toàn tổn thương là 80% sau 8 tuần và 81.4% sau 16 tuần. Tỷ lệ tái phát là 8.8% sau 8 tuần theo dõi. Tác dụng phụ gặp ở 88.6% bệnh nhân, chủ yếu là ngứa và đỏ da, xảy ra nhiều trong tháng đầu và giảm dần.
Kết luận: Có mối liên quan mật thiết giữa sùi mào gà vùng hậu môn, nhóm đồng giới nam và nguy cơ HIV. Kem imiquimod 5% là một lựa chọn hiệu quả và an toàn điều trị sùi mào gà hậu môn ngoài thể khảm.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn bác sĩ nội trú

Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment