Điều trị toàn diện thoái hóa khớp gối-những tiến bộ gần đây, 2020

Điều trị toàn diện thoái hóa khớp gối-những tiến bộ gần đây, 2020

Điều trị toàn diện thoái hóa khớp gối-những tiến bộ gần đây, 2020.Cuốn sách này trình bày những tiến bộ mới nhất và cung cấp hướng dẫn cập nhật về điều trị thoái hóa khớp gối (KOA), một lĩnh vực phát triển và mở rộng nhanh chóng. Được viết bởi các chuyên gia từ các tổ chức hàng đầu, nó cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về tình trạng này, từ điều trị ban đầu, đến phương pháp phẫu thuật và phục hồi chức năng.

Cuốn sách bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm các lựa chọn tiêm nội khớp; điều trị KOA đơn và ba ngăn; nhiễm trùng, khớp gối không ổn định và cứng; gãy xương; và chỉnh sửa chi giả.

Vô số hình ảnh và thông tin tiên tiến làm cho cuốn sách này trở thành một công cụ vô giá cho các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, bác sĩ khớp, bác sĩ vật lý trị liệu, KTV vật lý trị liệu và tất cả nhân viên y tế tham gia chăm sóc những bệnh nhân này.

Điều trị toàn diện thoái hóa khớp gối-những tiến bộ gần đây, 2020
Comprehensive Treatment of Knee Osteoarthritis
Book Subtitle
Recent Advances
Editors
E. Carlos Rodríguez-Merchán
Primitivo Gómez-Cardero
Copyright
2020

Điều trị toàn diện thoái hóa khớp gối-những tiến bộ gần đây, 2020

Leave a Comment