ĐỊNH LƯỢNG METFORMIN TRONG HUYẾT TƯƠNG CHÓ BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

ĐỊNH LƯỢNG METFORMIN TRONG HUYẾT TƯƠNG CHÓ BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

 ĐỊNH LƯỢNG METFORMIN TRONG HUYẾT TƯƠNG CHÓ BẰNG  SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Trần Thị Vân Anh-Nguyễn Văn Thịnh-Vũ Tuấn Anh

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment