KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG CHẮC VÀ SỨC BỀN CỦA MẢNH GHÉP GÂN HAMSTRINGCỦA NGƯỜI VIỆT NAM

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG CHẮC VÀ SỨC BỀN CỦA MẢNH GHÉP GÂN HAMSTRINGCỦA NGƯỜI VIỆT NAM

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG CHẮC VÀ SỨC BỀN CỦA MẢNH GHÉP GÂN HAMSTRINGCỦA NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VỊ TRÍ CỐ  ĐỊNH TRONG ĐƢỜNG HẦM XƯƠNG CHÀY BÒ

Đặng Hoàng Anh* và CS
TÓM TẮT
Nghiên cứu xác định độ cứng chắc và sức bền của 20 mảnh ghép gân bán gân và gân cơ 
thon của người Việt Nam được cố định bằng vít chèn titan trong đường hầm xương chày bò cái 
1,5 –  2 năm tuổi. Kết quả: lực làm đứt hoặc nhổ mảnh  ghép tại vị trí cố định trung bình 509 N, 
độ cứng chắc trung bình tại vị trí cố định 37,7 N/mm. Kết quả này giúp phẫu thuật viên có cơ sở 
để hướng dẫn người bệnh tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước 
(DCCT) với những động tác phù hợp và ít ảnh hưởng đến dây chằng mới

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment