Định lượng nhanh và đồng thời acid benzoic và acid salicylic trong thuốc mỡ benzosali

Định lượng nhanh và đồng thời acid benzoic và acid salicylic trong thuốc mỡ benzosali

Tên bài báo:Định lượng nhanh và đồng thời acid benzoic và acid salicylic trong thuốc mỡ benzosali bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Tác giả:    Phạm Việt Nga

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1999    Số:    7            Trang:    19-21

Tóm tắt:    

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Hewlett Packard (HPLC): có ưu điểm là đơn giản, nhanh, nhạy, chính xác và dùng trong việc xác định đồng thời axid benzoic và acid salicylic trong thuốc mỡ benzosali. Đặc biệt khi ghép nối phương pháp này với detector diode array và phần mềm xử lý phổ đã giúp định tính và định lượng đồng thời các hoạt chất acid benzoic và acid salicylic trong thuốc mỡ benzosali nói riêng và hỗn hợp các đa thànhg phần nói chung 1 cách nhanh chóng, chính xác, tin cậy.

Định lượng nhanh và đồng thời acid benzoic và acid salicylic trong thuốc mỡ benzosali

Leave a Comment