Nghiên cứu giải phẫu sụn viền trên ổ chảo khớp vai và kết quả điều trị tổn thương SLAP bằng phẫu thuật nội soi

Nghiên cứu giải phẫu sụn viền trên ổ chảo khớp vai và kết quả điều trị tổn thương SLAP bằng phẫu thuật nội soi

Luận án Nghiên cứu giải phẫu sụn viền trên ổ chảo khớp vai và kết quả điều trị tổn thương SLAP bằng phẫu thuật nội soi.Sụn viền là một cấu trúc dạng sụn sợi, dính với sụn khớp ổ chảo, nơi các dây chằng bao khớp bám vào, làm sâu thêm ổ chảo và tăng diện tiếp xúc giữa chỏm và ổ chảo cánh tay. Vị trí sụn viền và đầu dài gân nhị đầu ở nơi bám vào bờ trên ổ chảo xương cánh tay, khi tổn thương gọi là SLAP (Superior Labrum Anterior to Posterior lesions). Cấu trúc này dễ bị thương tổn khi lực của gân nhị đầu tác động vào chỗ bám ở bờ trên ổ chảo. Cơ chế chấn thương thường gặp là khớp vai xoay trong, kết hợp giật mạnh, đột ngột. Chấn thương có thể gây tổn thương ngay lập tức hoặc tăng dần do bị tác động lặp đi lặp lại.
Việc chẩn đoán và phát hiện sớm tổn thương SLAP tương đối khó khăn do sự phức tạp về giải phẫu và chức năng trong vận động các cơ vùng vai. Với tần suất bệnh không nhiều, kết hợp với các triệu chứng lâm sàng nghèo nàn, vấn đề chẩn đoán sớm ra bệnh là một bài toán khó khăn với nhiều phẫu thuật viên. Việc ứng dụng nội soi can thiệp trong điều trị tổn thương SLAP là một chỉ định bắt buộc, thể hiện rõ tính ưu việt . 
Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành nội soi khớp, đặc biệt là nội soi khớp vai, các phẫu thuật viên đã nghiên cứu và hiểu biết sâu hơn về tổn thương SLAP: sinh bệnh học và các tổn thương kèm theo; từ đó, phát triển kỹ thuật nội soi khớp vai điều trị tổn thương SLAP hiệu quả với nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp mổ mở trước đây về mặt thẩm mỹ, chức năng và sớm đưa người bệnh trở lại tập luyện thể thao.
Ở nước ta, hiện chưa có công trình nào thực hiện thống kê hay nghiên cứu sâu về tổn thương SLAP. 
Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi thực hiện đề tài:
Nghiên cứu giải phẫu sụn viền trên ổ chảo khớp vai và kết quả điều trị tổn thương SLAP bằng phẫu thuật nội soi”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
– Nhận xét một số đặc điểm giải phẫu sụn viền ổ chảo khớp vai trên xác bảo quản lạnh ở người Việt Nam trưởng thành. 
– Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khớp vai trong điều trị tổn thương SLAP.
3. Ý nghĩa của đề tài
Luận án mô tả đặc điểm giải phẫu của sụn viền và các thành phần liên quan ở người Việt Nam trưởng thành. Sự hiểu biết thấu đáo về giải phẫu là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công của quá trình phẫu thuật đối với các tổn thương SLAP nói riêng, chấn thương khớp vai nói chung. 
Kết quả đạt được qua nghiên cứu đóng góp cho chuyên ngành, nâng cao chất lượng phẫu thuật nội soi khớp vai trong điều trị tổn thương SLAP. 
4. Cấu trúc của luận án
Luận án có 128 trang, gồm các phần: Đặt vấn đề (2 trang), Chương 1 (Tổng quan tài liệu) 40 trang, Chương 2 (Đối tượng và phương pháp nghiên cứu) 23 trang; Chương 3 (Kết quả nghiên cứu) 31 trang; Chương 4 (Bàn luận) 30 trang; Kết luận 2 trang. 
Luận án có 41 bảng, 5 biểu đồ, 54 hình và 101 tài liệu tham khảo (5 tài liệu tiếng Việt, 96 tài liệu tiếng Anh).

Nghiên cứu giải phẫu sụn viền trên ổ chảo khớp vai và kết quả điều trị tổn thương SLAP bằng phẫu thuật nội soi

Leave a Comment