Dược lý học và dược động học

Dược lý học và dược động học

Tên bài báo:Dược lý học và dược động học

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1983    Số:    5            Trang:    44-48

Tóm tắt:    

Bài báo trình bày tóm tắt về quá trình hình thành một thuốc được dùng trong điều trị. Dược lý học lâm sàng, dược động học, hấp thu, phân phối, chuyển hóa, đào thải của thuốc được giới thiệu chi tiết. Sự thay đổi trong đáp ứng điều trị là rất quan trọng trong điều trị bệnh, những thay đổi này tùy thuộc vào từng bệnh nhân: tuổi, cân nặng, độ béo, loại và mức độ bệnh, chế độ ăn, các bệnh kết hợp và các liệu pháp điều trị kết hợp…

Dược lý học và dược động học

Leave a Comment